Bedenle Tanışma Serisi – Hara Yoga Vedanta Center
Şivananda usulü Geleneksel Yoga, Meditasyon ve Yaşam Tarzı Öğretileri
HAMAK YOGASI        MARKET         KAYNAK MERKEZİ         BLOG         EN/TR

Bedenle Tanışma Serisi

Kendi beden sınırlarına uygun yoga pratiğini geliştirmek, denge, hassasiyet ve farkındalık kazanmak ister misin?  

Bedenle Tanışma Serisi; yoga pratiğinde hangi seviye olursa ol, asanalarda derinleşmek, bedende ve zihinde boşluklara izin vermek, kendi bedenini daha yakından tanımak ve sadhana pratiğini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açıktır.

Bu atölye çalışmalarında öğrendiklerinle hafiflik ve her gün gelişmekte olan bir istikrâr, gündelik hayatın içindeki yogana da etki edecek, farkındalığını geliştirmene ve pratiğinde köklenmene yardımcı olacak.   

14 Ekim BTS: Ayakta Duruşlar

Ayakta duruşlarda kollarla ve bacaklarla çalışmak öğrenciye hareket kabiliyeti ve istikrâr kazandırırken omurgayı doğru kullanmayı ve köklenmeyi öğretir. Bu atölye çalışmasında Tadasana ve ayakta duruşlarla geliştirdiğim pratiğimi ve günlük hayattaki etkisini hangi seviyede olursa olsun deneyimlemek isteyen öğrencilerle paylaşacağım. 

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır. 
• Kendi bedenine uygun ayakta duruş ve yürüyüşünü düzeltmek 
• Pozları detaylandırarak, daha köklü bir pratik geliştirmek 
• Bedensel hiza ve anatomi konusunda detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler atölyemize davetlidir. 

ATÖLYE KONULARI 
● Duruşumuzu Tanıma 
● Anatomik Hiza ve Tadasana Pozunda Derinleşme 
● Bedensel Farklılıklara Göre Ayakta Duruşları Değerlendirme: Savaşçılar, Üçgen Pozu ve Ayakta Öne Eğilmeler 
● Ayakta Duruşlar Odaklı Yoga Pratiği

11 Kasım BTS: Ters Duruşlar

Ayakta kazanılan akıl ve kas gücü yoluyla, omurga ve omuz kasları güçlenir ve bizi ters duruşlar ve varyasyonlara için hazırlar. Bizi konfor alanından çıkaran ters duruşlar, yoga öğrencisine kalça eklemlerine hükmederken göğüs kafesini, yan bedeni ve omurgayı sabit tutmayı öğretir. Korkulara rağmen cesaret ederek ilerleme, bize hafiflik, istikrâr ve kararlılık getirir.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır.
• Omurgayı, omuz ve kalça kuşağını ve merkez kuvvetini doğru şekilde kullanmak
• İleri seviye pozların ötesinde Adho Mukha Svanasana, Halasana ve Viparita Karana gibi ters duruşların da bedensel ve zihinsel etkisi üzerine çalışmak isteyenler atölyemize davetlidir.

ATÖLYE KONULARI:
● Merkez Kuvveti
● Ters Duruşlara Hazırlık
● Zihinsel Sınırları Keşfetme
● Ters Duruşlar Odaklı Yoga Pratiği

9 Aralık BTS: Kalça Açıcılar

Modern insan, hareket kabiliyetini birçok alanda kaybettikten sonra sıra alt bedeni üst bedene bağlayan kalça bölgesine geldi. Aynı pozisyonda uzun süre oturarak çalışmak, kalça fleksörleri ve rotatör kaslarının daha gergin olmasına yol açarken, yürüyüşümüzden oturuşumuza kadar kendimizi ifade ettiğimiz fiziksel ve duygusal alanı etkiler.

Bu buluşmamızda, kalça bölgesini açılmasına yarayan asanaları pratik edeceğiz ve bu alanın rahatlamasına yardımcı olduktan sonra pelvis, pelvik taban ve kalça bölgesinde gevşeyerek; duyusal ve duygusal dünyanın ötesine geçeceğiz.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır.
• Duyusal ve duygusal dünyamızda biriktirdiğimiz hisleri bırakmak
• Kendisiyle daha sağlıklı fiziksel ve duygusal bir bağ kurmak
• Kalça anatomisini daha derinden öğrenmek isteyen herkes atölyemize davetlidir.

ATÖLYE KONULARI:
● Pelvis kuşağını tanıma
● Farklı Asanalarla kalça yapımızdaki farklılıkları gözlemleme
● Kalça Açıcılara Hazırlık
● Kalça Açıcı Odaklı Yoga Pratiği

13 Ocak BTS: Geri Bükülmeler

Yaşam şeklimiz bizi öne doğru yaşamaya, öne doğru kapanmaya yönlendirirken, yoga pratikleri ön bedeni kullanmaya, göğüs kafesini ve kalbi besleyen yöne doğru açılmamıza teşvik eder. Geri bükülmeler omurganın esnekliği kadar, ön bedenin açıklığına da ihtiyaç duyar. 

Atölye çalışmamızda doğru nefes almayı, her bedenin kendine has omuz ve torasik açıklığını keşfederek, omurga hassasiyetini koruyan dengeli kalp açıcıları pratik edeceğiz. 

KİMLER KATILABİLİR?
● Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır. 
● Omurga sağlığını koruyarak dengeli bir geri bükülme pratiği yapmak
● Geri bükülmelerini derinleştirmek 
● Beden farklılıklarına hassasiyet ve şefkat göstererek kalp bölgesini açmak isteyen herkes atölyemize davetlidir. 

ATÖLYE KONULARI: 
● Omurga Kıvrımlarını Keşfetme 
● Omuz Kuşağını Kullanma 
● Kalça Fleksörlerini Esnetme 
● Geri Bükülme Dengeleyicileri ve Soğutucuları 
● Geri Bükülme Odaklı Yoga Pratiği

10 Şubat BTS: Öne Eğilmeler

Öne eğilmeler, doğal olarak bedenin anatomisine uygun gözükse de, teslimiyet içerisinde bedeni öne doğru bırakma her zaman keyifli anlar olarak hatırlanmaz. Bağ dokusunu çalıştıran ve tüm arka bedenle ilişkili olan pozların içinde rahat ve güvenli bir alan bularak, yoga pratiğimizde içsel derinliğimizi, sabrı ve kendimize olan şefkâti geliştiririz.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır.
• Omurga sağlığını koruyarak öne eğilme pratiği geliştirmek
• Fiziksel ve zihinsel açıdan öne eğilmelerin sindirim ve boşaltımla olan ilişkisini öğrenmek
• Pratiğinizde bedenizin sınırlarını tanımak ve anatomik yapısını bilerek poza girmek isteyen herkes atölyemize davetlidir.

ATÖLYE KONULARI:
● Kalça ve ASIS Yapısı
● Nutation & Counternutation
● Arka Bedenin Öne Eğilmedeki Rolü
● Farklı Bedenlerde Öne Eğilme ve Kalça Açıcılar
● Olana Teslim Olma Pratiği

10 Mart BTS: Kol Dengeleri

Bedeni el üzerinde dengelemek çocukken daha kolay yaptığımız, kendiliğinden deneyimlediğimiz duruşlardı. Bu atölye çalışmasında İhtiyacımız olan hassas dengeyi, gücü ve esnekliği bularak, güvenli bir şekilde kol dengeleri pozlarını deneyimleyeceğiz. 

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır.
• Kolların kaldırma kuvvetini ve kalp ve karın merkeziyle olan bağlantılarını keşfetmek 
• Korkularının üzerine cesaretle gitmek ve oyun oynamak isteyen herkes atölyemize davetlidir. 

ATÖLYE KONULARI: 
● El Bileği & Kol ve Omuz Bağlantısının Üst Bedenle Olan İlişkisi 
● El Bileklerini ve Kolları Güçlendirme 
● Kalçaların ve Omurganın Pelvisle İlişkisi
● Kolaydan Zora El Duruşları Odaklı Pratik 

10 Mart BTS: Kol Dengeleri

Omuzlarının üzerinde gökkubbeyi taşıyan Atlas gibi insanoğlu da omuzlarında hâyâli bir ağırlık taşır. Omuzlar ve omuz kuşağı hayata dair kendimizi ifade etmenin, duruşumuza anlam katmanın en önemli yapıtaşıdır. Özgür omuzlar, bize rahat bir nefes, güvenli bir duruş ve berrâk bir ifade kazandırır. Bu atölye çalışmasında omuzlarımızın kuş gibi hafiflemesini sağlayacağız.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır.
• Omuz kuşağı yapısını tanımak isteyenler
• Omuzlarında gerginlik yaşayanlar
• Pozların içinde omuzlarını özgürce kullanmak isteyenler bu atölye çalışmasına katılabilir.

ATÖLYE KONULARI
• Omuz Kuşağını Tanıma
• Omuzlarımızla Kendimizi Nasıl İfade Ediyoruz?
• Omuzları Pratik İçinde Daha Rahat ve Özgür Kullanma
• Omuz Açıcılar Odaklı Yoga Pratiği

14 Nisan BTS: Omuz Açıcılar

Bedenimiz sadece öne ve arkaya hareket etseydi, bir robot gibi hareket ederdik ve çevremizde olanları algılamamız daha zor olurdu. Tüm asimetrik beden hareketleri fleksiyon ve ekstansiyon dahil burgu içerir. Bu atölye çalışmasında ayaklardan üst bedene doğru spiralleri kullanarak köklenmeyi ve tüm gücü merkez ortaya ve yukarıya taşımayı öğreneceğiz.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır. 
• Baharla beraber bedene enerji veren, zihni arındıran ve böbrekleri temizleyen burguları keşfetmek 
• Merkez kuvvetinin, köklenmenin, spirallerin ve dengenin birbiriyle bağlantısını deneyimlemek isteyen herkes atölyemize davetlidir. 


ATÖLYE KONULARI: 
● Omurganın Hareket Kabiliyeti 
● Omurgadaki Spiral 
● Pelvis Kuşağı ve Omuz Kuşağının Görevi 
● Burgu ve Denge Odaklı Pratik 

12 Mayıs BTS: Burgular

Bedenimiz sadece öne ve arkaya hareket etseydi, bir robot gibi hareket ederdik ve çevremizde olanları algılamamız daha zor olurdu. Tüm asimetrik beden hareketleri fleksiyon ve ekstansiyon dahil burgu içerir. Bu atölye çalışmasında ayaklardan üst bedene doğru spiralleri kullanarak köklenmeyi ve tüm gücü merkez ortaya ve yukarıya taşımayı öğreneceğiz.

KİMLER KATILABİLİR?
• Bedenle Tanışma Serisi; pratiğini geliştirmeye gönüllü her seviye öğrenciye açıktır. 
• Baharla beraber bedene enerji veren, zihni arındıran ve böbrekleri temizleyen burguları keşfetmek 
• Merkez kuvvetinin, köklenmenin, spirallerin ve dengenin birbiriyle bağlantısını deneyimlemek isteyen herkes atölyemize davetlidir. 


ATÖLYE KONULARI: 
● Omurganın Hareket Kabiliyeti 
● Omurgadaki Spiral 
● Pelvis Kuşağı ve Omuz Kuşağının Görevi 
● Burgu ve Denge Odaklı Pratik 

EĞİTMEN

Hande Satya Akmehmetoğlu 
Yogaya olan ilgisi 2011 yılında çeşitli kaynaklardan okudukları ile başlayan Hande Akmehmetoğlu, uzun süre öğrenci olarak kalıp edindiği bilgileri deneyimleme yolunu tercih etti. Keşif yolculuğunda bakış açısı ve deneyimlerinin onu taşıdığı alan değiştikçe, eğitmenlik eğitimi almaya karar veren Hande, böylece kendi süzgecinden geçirdiği deneyimlerini arkadaşlarıyla, ailesiyle ve yakın çevresiyle paylaşmak ve günün birinden bizlerle buluşmak için de büyük bir adım atmış oldu. Dersleri keşif ve özgürlük alanından doğan Hande, asanaları tariflerken, bunu hassasiyetle resmedilmiş bir metin gibi bizlere ulaştırıyor.

FİYAT
Standart fiyat: 125 TL
30 Nisan’a kadar erken ödeme: 100 TL
3 Atölye 250 TL 
* Bir sezon içinde istediğin Beden Serisi atölye çalışmaları için geçerlidir.

ÖDEME & İPTAL
– Kayıt için gereken ön ödemeler, erken ödeme tarihine kadar %30, erken ödeme tarihinden sonra %50’dir ve iade edilmez.
– Tam ödeme ile kayıt olanlar iptal ederse yukarıda belirtilen ön ödeme çıkarılarak iade edilir.

KAYIT
Eğitimlerin kalitesini korumak amacıyla 12 kişilik kontenjanımız vardır. Lütfen en kısa sürede kaydolunuz.

Hara Yoga Evi
0212 635 3002
yoga@harayoga.com

Hande Akmehmetoğlu 
FB: Hande Akmehmetoğlu
handekm@gmail.com