Yükleniyor Etkinlikler
ifalı Hareketler / Healing Movements
Sizleri Ernesto ve Alper ile rahatlatan, oyuncu ve birleştiren bu çalışmaya davet ediyoruz. İki eğitmenin ustalık alanlarının birbirinin içinde eriyerek oluşturduğu bu çalışmada,
 
-Intelligent Movement (Hareketin Zekası)
-Meditative ve Creative Movement
(Meditatif ve Yaratıcı Hareket )
-Intuitive Touch (Sezgisel Dokunuş)
-Evrensel Barış Dansları bilgilerini paylaşacaklar.
 
Tüm bu uygulanacak pratiklerle beraber katılımcılar hareketin iyileştirici yönlerini keşfedip, hatırlayarak deneyimleyeceklerdir.
 
Intelligent Movement rafine edilmiş dikkat ve farkındalıkla yapılan hareketlerin zihinsel, duygusal ve fiziksel vücut sağlığını iyileştirdiği bir beden farkındalık tekniğidir. Uygulayanın hareket etme biçimindeki tekrar eden alışkanlık ve kalıplarını çok küçük, hassas ve acı vermeyen hareketlerle çalışarak farkına varmasını sağlayan bu teknik aynı zamanda yeni şekillerde hareket etme ve hissedebilme potansiyeli oluşturarak uygulayıcının hareket kapasitesinde daha etkili ve bireysel olarak daha tamamlanmış olmasını sağlar.
 
Creative Movement dinleme, ayırt etme, netleştirme ve anlama kabiliyetimizi geliştiren bir tekniktir. Spontan olarak ortaya çıkan ilk yaratıcı dürtüden hareketle başlayarak çemberin tamamlanışına kadar giden içimizdeki çok katmanlı olan yeni duyusal deneyim, hayal etme becerisi ve düşünme biçimini uyandırır.
 
İnsan bedeni; organizmanın her bölümünün kendi nitelikleriyle meydana getirdiği, sürekli nabız gibi atan yaşayan bir varoluştur. Her bedenin biricik olan bir hareket etme biçimi vardır.
 
Evrensel Barış Dansları hareketli bir ruhsal pratiktir. Dünya üzerindeki farklı gelenek ve inanışların kutsal anlatım tarzının çizildiği, kutsal kitap ve şiirlerden alıntıların yön verdiği ilahilerle harmanlanmış danslar temelini oluşturur. Canlı müzik eşliğindegerçeklestirilen ve birlik, barış ve bütünleşmeyi çağırıştıran temel hareketlerle gerçekleştirilir. Evrensel Barış aracılığıyla gerçek doğamızdan tattığımız bu alan kişinin ruhsal dönüşümünde derin bir rol oynamaya aracı olabilir.
 
Hareket Yönlendiricileri Hakkında
 
Ernesto Cortes müzisyen ve sertifikalı Intelligent Movement uygulatıcısıdır. Kendi sınıflarında müzik, beden-zihin farkındalığı ve ruhsal bütünleşme ilkelerini bir araya getirmeyi amaçlar. Evrensel Barış Dansları sertifikalı yönlendiricisidir ve Amerika, Kolombia, Ekvator, Fransa ve Türkiye`de dans çemberleri yönetmiştir. Amerika kıtasının değişik şehirlerinde 12 yıl boyunca beden-zihin teknikleri ve ruhsal pratiklerüzerine tercüman olarak çalışmıştır. Meksika’da doğmuş ve şimdiye kadar Kolombiya’da yaşamıştır.
 
www.ernestocortes.com
 
Alper Akçay performans sanatçısı, ayinsel dansçı, beden terapisti ve eğitmendir. Son yıllarda gelenekselden çağdaş yaklaşımlara yurtiçi ve dışında diger sanatçılarla işbirlikteliği yapmakta ve kendi sanatsal projelerini gerçekleştirmektedir. Özsel Sema dönüş performanslarında uygulayıcısı olduğu Sufi-Bektaşi gelenek ve ayinlerinden ilham almaktadır. Anadolu, Orta Asya ve Orta Doğu ayinsel dansları, Yaratıcı ve Özsel hareket üzerine eğitimler vermektedir.Sezgisel Beden terapistidir. Bu yıl Orta Doğu-Türkiye Evrensel Barış Dansları yönlendiricisi olmuştur. Unesco CID Dans Konseyi üyesidir.İstanbul doğumludur ve Fethiye’de yaşamaktadır. Daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 
www.alperakcay.com
 
Bu çalışmanın amacı beden-zihin-ruh bağlantısını ele alan farklı pratikleri bir araya getirerek bedeni algılama ve hissetme,hareket ve duygular arasında bir köprü oluşturmak ve Evrensel Barış Dansları aracılığıyla barışı bedenlendirmektir. Bu şekilde katılımcılar eşzamanlı bir şekilde beden-zihin katmanları içinde işleyen uyum, empati ve senkronu deneyimleyeceklerdir.
 
PROGRAM
2 Haziran
13.00-17.00
 
ÜCRET
4 saatlik atölye: 150₺
Hara Yoga üyelerine ve daha önce atölyeye katılmış olanlar için: 120₺
 
KAYIT
balat@harayoga.com | 0542 553 43 93

Yaklaşan Etkinlikler

  1. Fethiye: 200sa Hara Yoga Uzmanlık Programı / Yoga Alliance

    Haziran 1 @ 7:00 am - Haziran 2 @ 10:00 pm