photo6019437334845567291.jpg

200 Saatlik Yoga
Eğitmenlik Eğitimi

Bir Keşif ve Kendini Gerçekleştirme Hikayesi

Hamsa Saraswati ve Övünç Esen ile

En iyi Öğretmen, En iyi Öğrencidir

Öğretmenlik, öğrencinin kendi yolunda yürümesine destek olmaktır.
Bu eğitim, Yoga kültürünü hem modern hem kadim yönleriyle
tanıtmayı ve deneyimletmeyi, uygulama ve aktarma tekniklerini paylaşmayı,
böylece içten gelen subjektif bir yetkinlik oluşturmayı hedefler.

6

ay

6 aylık döngü, kalıcı bir dönüşümü sağlayacak bir deneyim sunacak. Her haftanın kendine özgü, bambaşka bir hissi olacak ve sonunda hem kısa hem uzun bir deneyim yaşamış hissiyle ayrılacaksınız.

16

öğrenci

Eğitim, 2 ana öğretmen, 2 asistan ve 3 gözlemci eşliğinde, birebir ilginin ve rehberliğin mümkün olduğu bir boyutta olacak. Gerektiğince hem tek başınıza hem hep beraber olacak imkanı bulacaksınız.

200

saat+

Eğitimin tümü yüz yüze geçecek ve dijital içerikle de desteklenecek. Kişiye özel bir mezuniyet sürecinin ardından 500 saati aşan devam eğitimlerinden dilediğinizi seçebileceksiniz.
Kurs Etkinlik Açıklamalı (1).png

Eğitimin
Rehberleriyle
Tanışın

Aynı amaca farklı ve
birbirini tamamlayan
yollardan yaklaşan iki rehber.

Bir yanda geleneksel, sessiz,
sabit ve ateşli bir öğreti,

Diğer yanda modern, oyunsu,
akıcı ve keşifli bir yaklaşım.

Bu birlikteliğin tadına
doyamayacaksınız.

*Rehberleri tanımak için sayfanın sonundaki soru/cevaplara göz atabilirsiniz
Marble Surface

Fark Yaratan Özelliklerimiz

Matın Ötesi

Tümü yatılı eğitim sayesinde ders konularının ötesinde bir deneyim yaşayacaksınız. Yemekten uykuya, güvenli sosyal ortamdan doğaya pek çok kapsayıcı ve bütünleyici unsurla birlikte öğreti tüm hayatınıza tesir edecek.

IMG_20210224_091223_783.jpg

Dengeli Deneyim

Antik ve modern, içsel ve dışsal, eril ve dişil öğretileri harmanlayacak, bazen içimizin sessiz rehberliğinde, bazen bilimin ışığında olacağız. Yeri gelince sessizlik ve oruçla içimizi araştıracak, yeri gelince hareket ve kutlamayla dışa vuracağız.

Yoga ve

Ötesi

Zaten oldukça kapsamlı bir öğreti olan Yoga'yı oyunlar, mitoloji, element ritüelleri ve topluluk dinamikleri gibi pek çok konu ile destekleyeceğiz. Tüm ekstra konular aynı ağacı besleyen dallar gibi olacak. Köklerimiz ise her zaman bireyin kendi gerçekleri.

photo5942704716150584547.jpg

İnziva Sonrası

Eğitimler

Temel eğitim sonrası hem bilgi hem deneyim kazanmak için pek çok devam eğitimi sizi bekliyor. Tümü birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmış yaklaşık 500 saatlik devam eğitimleri içinden kendinize uygun olanları seçebilecek, kendi yolunuzu çizebileceksiniz.

photo5942704716150584545.jpg
Marble Surface

Eğitim Hakkında Her Şey

Eğitim kim içindir, kim için değildir?


Eğitim herkese açık ve uygundur. Sağlık, huzur ve manaya yönelik uygulamalı teknikler öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Vücudun ve zihnin limitlerini araştırmak, farklı görünen öğretilerin aynılığını keşfetmek veya ince sözlerin satır arasında gizli manalarını keşfetmek ilginizi çekiyorsa, doğru yerdesiniz.

Eğitimin çoğu, öğretmenlikle değil, uygulamayla alakalıdır. Uygulamadaki deneyim, öğretmenliğin temelidir. Öğretmenlik yapmak istemiyor dahi olsanız, öğretmenlik deneyimi öğretinin nasıl işlediğini daha iyi anlamanıza ve daha iyi bir uygulayıcı olmanıza yardımcı olur.

Herhangi bir pozu yapabiliyor olmanız gerekmez, ne başlarken, ne mezun olduğunuzda. Eğitimin amacı, kendinizin/öğrencinizin fiziksel veya zihinsel limitlerini doğru teşhis edebilmeniz ve bu limitlere uygun tekniklerle yaklaşabilmeniz için gereken deneyimi kazandırmak, kendinize ve çevrenize iyi gelen bir yaşam sürmenize rehberlik etmektir.
Eğitim İçeriği


SOMUT ÖĞRETİLER SADHANA: Kişisel Pratiğin Temelleri (Hamsa ile) Eğitim boyunca kişisel pratiğinizin temelini oluşturacak teknikleri uygulayacak ve bu pratiklerin menstrüal döngüye uyumlamayı öğreneceksiniz.

Konular: Pawanmukta, Ulolalar, Güneşe Selam, Savaşçı Akışları, Hayvan Hareketleri, Hatha Yoga Pozları, Ateş Nefesi, Pranayama ve Temel Meditasyon.

YOGİK YAŞAM TARZI: Niyet, Disiplin ve Farkındalık (Hamsa ile): Kişisel pratiğin başlatılması, oturtulması ve sürdürülmesi üzerine uygulamalı öğreti ve tavsiyeler içeren bu modülde, kendinize iyi gelen ve niyetinizle uyumlu bir yaşam tarzı oluşturmanın yol haritasını edineceksiniz.

Konular: Yogik Yaşamın 5 Prensibi (egzersiz, nefes, gevşeme, beslenme, meditasyon), Sadhana (sistematik uygulama), Sankalpa (niyet). MOBİLİTE: Fonksiyonel Hareketin Geliştirilmesi (Hamsa ve Övünç ile) En temel eklem hareketlerinden, kaba güç artırımına, hayvan hareketlerinden sıçrama ve taklalara, her türlü mobilite egzersizlerini uygulayacak, 'kinetik öğrenme' kavramıyla tanışacak, kompleks pozları basit parçalara ayırıp çalışmayı öğreneceksiniz. Konular: Kinetik hafıza egzersizleri, güçlenme ve esneme egzersizleri, mobilite egzersizleri.
HİS: Nefes, Postür, Hiza ve Doğaçlama (Hamsa ve Övünç ile): Teknikle hissi, hiza ile doğaçlamayı birleştirerek sağlıklı, keyifli ve bütünsel uygulamalar yapmanın sırlarını öğrenecek ve deneyimleyeceksiniz.

Konular: Sempatik/Parasempatik sinir sistemi fonksiyonları, doğru postürün dinamikleri, pozlarda nefesi kullanmak, propriosepsiyon (hareket farkındalığı) ve interosepsiyon (his farkındalığı) yaklaşımlarını dengelemek

ASANA 1: Arketip Pozlar (Hamsa ve Övünç ile): Hatha Yoga'nın klasik pozlarının hem somut hem soyut olarak detaylı deşifresinin yapılacağı bu modülde, diğer tüm pozları oluşturan temel pozları tanıyacak, böylece diğer tüm pozları kendiniz deşifre edebileceksiniz.

Konular: Pozların fizyolojisi, kinesiyolojisi, psikolojisi, sık rastlanan sorun ve hataların çözümleri ASANA 2: Orta/İleri Pozlar ve Akışlar (Hamsa ve Övünç ile):
Bu modülde orta ve ileri seviye pozlar ve akışları öğreneceksiniz. Kompleks pozların elementlerine ayrıştırılmasını ve tekrar birleştirilmesini öğrenecek, en ileri seviye pozların dahi temel tekniklerin birleşiminden oluştuğunu deneyimleyeceksiniz. Konular: Temalı mikro-vinyasalar, el ve kol duruşları, sıçramalar, düşmeler, güç ve esneme egzersizleri

VÜCUTUN YAPISI: Anatomi & Fizyoloji (Övünç ile): Vücudun sistemlerini ve neden-sonuç çerçevesinde işleyişini tanıyacağınız bu modülün bilgileri, bir hatha yoga öğrencisi veya öğretmeninin işine yarayacak şekilde derlenmiştir. Hareket bilimi hakkında yapılan araştırma ve çalışmaları anlamada ihtiyaç duyulan terminolojik altyapı da bu modülde oluşturulur.

Konular: Kas, kemik ve eklem terminolojisi, hareketleri ve rahatsızlıkları, postür dinamikleri ve bozuklukları, nefes ve anatomisi, travma, pozların ayrı ayrı sistemlere etkisi

HAREKET BİLİMİ: Kinesiyoloji (Övünç ile): Vücuda bütünsel yaklaşma yetisini geliştirmek için, hareket sırasında nefes, eklem, kas ve sinir sisteminin işbirliğini inceleyeceğimiz bu modülde, neden farklı vücutların aynı pozda farklı deneyim yaşadıklarını keşfedecek, hem daha güvenli hem daha etkili hareket etmeyi ve ettirmeyi öğreneceksiniz.

Konular: Anatomik hareket düzlemleri, yön terminolojisi, hareket terminolojisi, duruş bozuklukları, tension & compression (esneme & sıkışma), sakral nutasyon, poz ve nefes ilişkisi, pozlarda varyasyon ve modifikasyonlar. ÖĞRETME TEKNİKLERİ UYGULATICILIK: Poz ve Tekniklerin Uygulatılması (Hamsa ile) Şimdiye kadar öğrenilen tüm uygulamaları uygulatmayı öğrenecek, nefes egzersizlerini saymaktan derin gevşeme rehberliğine, pek çok teknik edineceksiniz.

Konular: Tüm uygulamaları uygulatma teknikleri, kendi hitap biçimini keşfetmek, ses ve sessizlik kullanımı, öğrencinin hata veya engelini teşhis edip çözüm oluşturmak.

ÖĞRETİCİLİK: Alan Tutma ve Ders Hazırlama (Hamsa ile): Farklı teknikleri çeşitli seviye ve amaçlar için dengeli bir şekilde bir araya getirmeye yönelik tavsiyeler alacak ve kendi derslerinizi oluşturma pratiği yapacaksınız. Ayrıca, sınıf, etkinlik ve hatta merkez yönetmeye yönelik tavsiyeler alacaksınız.

Konular: Uygulatma ve öğretme arasındaki fark, örnek ders şablonları, temalı ders oluşturmak, ders verirken zaman farkındalığı, sınıf düzeni, öğrenci/kayıt ilişkileri, online eğitim verme tavsiyeleri. ÖĞRETME PRATİKLERİ: 3 adet tam ders öğretimi
İnzivanın son haftasında öğrenciler gruplara ayrılacak ve herkes 3 adet tam ders verme fırsatına sahip olacak. Tüm dersler ana öğretmenler ve asistanlar tarafından yakından gözlemlenip yorumlanacak. Konular: Başlangıç, orta ve orta/ileri seviyede üç ders verilecek. Ders şablonları öğrenciler tarafından, öğretmenlerin rehberliğinde oluşturulacak. SOYUT ÖĞRETİLER CAN: Çakra, Prana ve Pranayama (Hamsa ile) Can farkındalığı, yaşam enerjisinin uyandırılması, biriktirilmesi ve yönlendirilmesi üzerine uygulamalı teknikler içeren bu modülde, soyut ile somut arasındaki mesafenin azaldığını deneyimleyeceksiniz.

Konular: Farklı kültür ve öğretilerde yaşam enerjisi, çakraların fizyolojisi ve psikolojisi, çakra sadhanalar, nefes kilitleri ve ileri seviye pranayamaların deneyimlenmesi. ÖZ-KEŞİF ATÖLYELERİ: Kişisel ve toplumsal davranış kalıplarından özgürleşmenin oyunsu keşfi (Övünç ile): Bu atölyelerde, tanışma ve uyumlanmaya yönelik oyunlarla başlayıp, kişisel farkındalık, topluluk iletişimi, bakış açısı ve varsayımsal düşünme üzerine çalışacağız. Varsayımsal düşünme zincirlerini kırıp duygularla bağlantı kurmak, kişinin özgünlüğünü destekleyerek yaratıcı gücünü ortaya cıkarmak, toplumda birey olarak kendini ifade edebilmek temel konular olacak. Bu çalışmalar; bilişsel ve duygusal farkındalık yolunda Yoga’nın birlik anlayışını destekleyici ve tamamlayıcı etkiye sahiptir.

YOGA'NIN SIRLARI: Sutra, Gita ve Vedanta (Hamsa ile): Yoga'nın temel yazıtlarının öğretideki yerleri, öne çıkan kavramlar ve bunların gündelik hayatta uygulamalı karşılıkları.

Konular: Patanjali Yoga Sutralar'da yoganın tanımı, aldanışın kökleri ve özgürlüğe uzanan yollar. Bhagavad Gita'da zihnin karanlık ve aydınlık tarafının, kolay ile doğrunun savaşı, eylem ve bilgi yollarının ayrımı. Vedanta ile varoluşun katmanları ve vedik kozmolojide alemlerin tanınması
Rehberler Kimler?


HAMSA SARASWATİ Doğa aktiviteleri, ekstrem sporlar ve akademik merakla geçen bir çocukluğum oldu. Akademik hayatımı Robert Kolej'le noktalandırıp, Hindistan'da bir aşramda yaşamaya, öğrenmeye ve öğretmeye başladım. Felsefe Taşı'nı, yani maddeden mana yaratmanın sırrını,
En somuttan en soyuta, en küçükten en büyüğe kadar geçerli olan cevapları,
Ancak klişeler ve paradokslarla anlatılabilen ilhamları arıyorum.

Yoga ve Vedanta, bu yolculuğumda her an kullandığım, kapsamlı bir alet çantası. Bu eğitimde sorumlu olduğu konular: - Hatha Yoga sistemi - Meditasyon ve Pranayama - Yogik Yaşam Tarzı ve Felsefesi - Sabah pratiklerinin yarısı Aldığı ana eğitimler: - Hindistan'da Şivananda Yoga Meenakşi Aşram'da 28 günlük Yoga Eğitmenlik Eğitimi - Thailand'da WatPo tapınağının eğitim kurumunda 28 günlük Geleneksel Thai Masajı Eğitimi 2008-2013 yılları arasında Hindistan ve Japonya'da, tüm zamanım yogaya adanmış şekilde yaşadım. Farklı isimleri olan farklı kurslar almadım, ama meditasyondan kriyaya, feslefeden beslenmeye, anatomiden maneviyata pek çok konuyla dolu dolu geçen müfredatsız bir eğitim aldım.

MUSTAFA ÖVÜNÇ ESEN Tüm hayatım mikro ve makroyu, insanı ve yaşadığı doğayı anlamak üzerine kurulu büyük bir merakla şekillendi. Anadolu Öğretmen lisesi mezuniyetim sonrası lojistik ve sosyoloji lisans eğitimlerini tamamladım, gelişim psikolojisiyle ilgilendim. İlköğretim ve lise yıllarında lisanslı basketbol oynadım ve stokan do karate yaptım. Akademik ilgim 2014’te pilatesin hayatıma girmesi ile birlikte anatomi ve fizloyolojiye yöneldi. Çeşitli pilates ekollerinden eğitimler aldım. Fizik tedavi uzmanları ve osteopatlarla işbirliği içinde sporcu sakatlanmaları, omurga ve eklem hassasiyetleri üzerine koruyucu ve destekleyici egzersizlerle uygulamalı anatomi çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Yalnızca bedenle çalışmanın dönüşüm için yeterli olmadığının keşfiyle sinirbilim, zihin ve beden bütünlüğü üzerine çeşitli eğitim ve atölyelere katıldım. Yoga ve Vedanta İle tanışmam daha önce edindiğim tüm birikimimi bütünsel bir sisteme oturtmuş oldu. Bu eğitimde sorumlu olduğu konular: -Temel ve Fonksiyonel Anatomi - Öğretme teknikleri - Yaratıcı oyun ve drama atölyeleri - Sabah pratiklerinin yarısı. Aldığı ana eğitimler: - Door Line, Pilates - Serotonin Akademi, Pilates - Hara Yoga, Sivananda Hatha Yoga - Hara Yoga, Thai Yoga Masajı
Eğitim Tarihi ve Günlük Program


HAFTASONU MODÜLLERİ*: *Bir haftasonunu bir şehirde kaçırırsanız diğerinde katılabilirsiniz. İstanbul: 18-20 Şubat 18-20 Mart 15-17 Nisan 13-15 Mayıs Fethiye: 25-27 Şubat 25-27 Mart 22-24 Nisan 27-29 Mayıs Haftasonu Günlük Program: Cuma: 17.00-19.00 Yoga Dersi
19.30-21.00 Satsang (Meditasyon ve Sohbet) Cumartesi/Pazar: 07.00-09.00 Sabah Pratiği (Pawanmukta, Vinyasa, Asana, Pranayama, Meditasyon) 09.00-09.30 Çay ve Meyve 09.30-11.00 Anatomi Odaklı Uygulama Dersi 11.00-12.30 Öğle Yemeği Arası 12.30-13.30 Teori (Yaşam Tarzı, Felsefe, Anatomi) 13.30-14.00 Çay ve Meyve 14.00-15.00 Öz-keşif Egzersizleri 15.00-15.30 Ara 15.30-17.30 Öğretme Teknikleri ve Uygulaması 17.30-19.00 Akşam Yemeği Arası 19.00-20.30 Satsang (Pazar akşam yok) İNZİVA:
Mekana giriş:
24 Haziran, 15.00 ilk ders Mekandan çıkış: 3 Temmuz, 11.00 öğle yemeği sonrası İnzivada Günlük Program (örnektir, değişebilir): 05.20 Uyanma zili 06.00-08.00 Sabah Pratiği (Pawanmukta, Vinyasa, Asana, Pranayama, Meditasyon) 08.00-08.30 Çay ve Meyve 08.30-10.30 Anatomi Odaklı Uygulama Dersi 10.30-12.00 Öğle Yemeği Arası 12.00-13.00 Teori (Yaşam Tarzı, Felsefe, Anatomi) 13.00-14.00 Çay ve Meyve 14.00-15.00 Öz keşif egzersizleri 15.00-16.00 Ara 16.00-18.00 Öğretme Teknikleri ve Uygulaması 18.00-20.00 Akşam Yemeği Arası 20.00-21.30 Satsang (Meditasyon, sohbet, film gösterimi vb) 22.00 Tam sessizlik ve karanlık

Bunun yanında her gün 60 dakikanızı alacak araştırma, ödev ve günlük tutma göreviniz olacak. Bunlar ana eğitmenler tarafından okunacak, yorumlanacak ve geri bildirim yapılacak.
Hara Yoga'nın Yoga'ya yaklaşımı nedir?


Yoga dersleri, öğretmenleri veya merkezleri, restoranlar gibidir. Her restoranda yiyecek bir şey vardır, ama her zaman hepsini yiyesiniz gelmez. Siz de, Hara Yoga'nın ve kurs öğretmenlerinin tarzı size iyi geliyor ve içinizde karşılık buluyorsa, bu eğitim büyük ihtimalle size uygundur. Hara Yoga, maddi ve manevi öğretileri birbirinden ayırmaz. İster Eklem Yogası'nda elleri açıp kapatın, ister sessiz meditasyonda oturun, ister felsefi ilhamlara dalın, işlev aynıdır: kendini bilmek, deneyimlemek ve gerçekleştirmek. Hara Yoga'da hem son derece yumuşak, gündelik ve şifalı yaklaşımlar bulacaksınız, hem de vücudun ve zihnin sınırlarını zorlayan pratikler göreceksiniz. İki ucu da deneyimleyecek, ve ötesine davet edileceksiniz. Çünkü sırrın kişisel gelişimde veya travma çözümünde değil, kişinin kendisiyle ve yaşamla kurduğu ilişkide olduğunu düşünüyoruz.
Eğitimin öne çıkan ve fark yaratan özellikleri nelerdir?


İnziva Kültürü:
9 günlük yatılı eğitim sayesinde, uykusundan beslenmesine, sessizlikten çemberlere, tüm öğretinin özü bünyenize işleyecek ve sizinle her yere gelecek.
İyi Gelme Hissi:
Eğitimde pozların doğrusunu/yanlışını/kuralını öğrenmekten ziyade, iyi gelme hissi ile uygulanmasını öğreneceksiniz. Ne zaman kendinize veya başkasına iyi gelmek isterseniz kullanabileceğiniz kapsamlı bir alet çantanız olacak.
Herkesin Yogası Kendine: Farklı vücutların ve zihinlerin, aynı uygulamayı yaparken farklı deneyimler yaşamasının nedenlerini keşfedecek, böylece herkesi aynı şekle veya hisse sokmak yerine, kendi olduğu noktadan ilerlemesine rehberlik etmeyi öğreneceksiniz.
Nefesin Büyüsü: Nefesin, hem fiziksel hem zihinsel etkileri olan derin bir araç olduğunu deneyimleyecek ve bu bilgileri içsel halinizi dönüştürmek için kullanmayı öğreneceksiniz. Integral Yoga Felsefesi: İnsanın somuttan soyuta geniş bir yelpazede var olduğunu kabul edip, her katmana ayrı ayrı hitap eden bir felsefe ile karşılaşacaksınız. Psikoterapi: İnsan olmanın sorumluluğunu almak, içsel işleyişi keşfedip yönlendirebilmek amacıyla derlenmiş onlarca tekniği bizzat deneyimleyeceksiniz.
İnzivada bizi nasıl bir deneyim bekliyor?


21 günlük inziva sürecinde öğreti gittikçe derinleşir ve somuttan soyuta doğru evrilir. Sabahın erken saatlerinde, gün doğmadan başlar ve akşam yatağa girene kadar sürer. Bu yoğunluğa rağmen kırıcı ve yorucu değil, besleyici ve dönüştürücüdür. İnzivada her öğrencinin 90 dakikalık dört tam ders verme fırsatı olur. Bu dersler, rehber öğretmenler tarafından detaylıca yorumlanır. İnzivanın ikinci haftasında, üç günlük bir sessizlik ve üçüncü günde oruç vardır. Ardından da yogik arınma egzersizleri (kriyalar) öğrenilir. İnzivanın son gecesinde bir Open Stage (Açık Sahne) etkinliği yapılır. Son sabah eğitimin kapanış ve mezuniyet ritüelleri gerçekleşir ve paylaşım çemberi kurulur. O noktada gelinen bilinci burada satırlara gizlemek mümkün değildir, fakat herkes fark eder ki Yol daha yepyeni başlar.
200 saatlik eğitim yeterli mi?


Yoga uygulanan bir öğretidir, bilinen değil. Ne kadar bilsek de, yapıp maruz kalmazsak hiçbir işe yaramaz. Bu maruz kalma süreci ise, en doğru bilgiyi en iyi şekilde uygulasak dahi, zaman alır. Bu nedenle, bu eğitim bir tohum eğitimdir. Eğitimin amacı size temel teknikleri, terminolojiyi ve düşünce yapısını aktarmak, bunları bir toplulukla ve verimli bir günlük akışla desteklemek, böylece öğretiyi, daha sonra öğrenci tarafından uygulanmak üzere, deneyimletmektir. Eğitim sonrasında sunduğumuz devam eğitimleri, asistanlık ve staj imkanları sayesinde, bu tohumu yetiştirmek isteyen herkesi destekliyoruz. Tüm bu nedenlerle, bizce 200 saatlik eğitim bir tohum ekmek için yeterlidir, ama ağaç yetiştirmek için ise sizin süregelen emeğiniz gerekir.
Eğitim hangi ekolü takip ediyor?


Bu eğitim, herhangi bir ekole veya amaca bağlı olmayan temel bir eğitimdir. Çeşitli ekollerin öne çıkan yaklaşımları derlenmiş, esnek ve kapsamlı bir derleme haline getirilmiştir. Dilerseniz, ileri seviye eğitimlerimizle veya öğretmenlerle kurduğunuz bire bir iletişimler sonucu, kendinize uygun bulduğunuz ekole yönelebilirsiniz.

Eğitimin içeriğini besleyen ekoller:

- Şivananda Yoga'nın nefes egzersizleri, güneşe selam akışı, temel pozları ve gevşeme teknikleri
- Satyananda Yoga'nın eklem yogası ve yoga nidra teknikleri
- Vinyasa Yoga'nın temalı ders oluşturma yaklaşımı
- Yin Yoga'nın bireysel anatomi yaklaşımları
- Kundalini Yoga'nın niyet ve çakra uygulamaları
- Somatik çalışmaların sinir sistemine etki eden teknikleri
- Integral Yoga'nın bütünsel felsefi altyapısı
- Pilates'in duruş ve hareket bilimi bilgileri
Eğitimden önce eğitime nasıl hazırlanabilirim?


Tamamı Online Hatha Yoga 101 kursumuzu satın alıp evinizde uygulayabilirsiniz. Bu kurs, eğitimin içeriğin temelini oluşturur. Öğretmeyi öğreneceğiniz teknikler de bu kursun içeriğiyle aynı olduğu için, tüm katılımcıların bu kursu edinmesini tavsiye ederiz.
İleri seviye eğitim sunuyor musunuz?


Evet, 2021-2022 yılında 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimi sunacağız. Bu eğitimin tüm detayları şu an belli değil. Toplam 500 saate yakın içeriğin içinden ihtiyacınıza yönelik seçim yapabileceksiniz. Haber verilmek isterseniz lütfen merhaba@harayoga.com adresine bir mail atın.

Öngörülen içerik (bazıları seçmelidir):
- Yoga'nın Sırları: Yoga Sutra, Bhagavad Gita ve Vedanta (72 saat), - Bir Yogi'nin Anatomisi: 6 farklı modülden oluşan kapsamlı bir kinesiyoloji eğitimi (60 saat),
- Asana Jaya: Pozlarda fiziksel gelişim amaçlayan 12 haftalık bir kurs (24 saat), - Sadhana İnzivası: Yoğun kişisel pratik ve ders verme üzerine 7 günlük bir inziva (70 saat) - Hamak Yogası: Yogayı hamakla desteklemeyi ve uyarlamayı öğrenmek (20 saat) - Hamile Yogası: - Çocuk Yogası:
Sertifika geçerli mi? Yoga Alliance onaylı mı?


Yoga Alliance Sertifikası Yoga Alliance sertifikası uluslararası geçerliliği olan, üye öğretmenlere çeşitli avantajlar sağlayan bir sertifikadır. Eğitimden mezun olduktan sonra tek seferlik 500₺ ekstra ödeme ile Yoga Alliance uyumlu sertifika alabilir, bu sertifikayla istediğiniz zaman Yoga Alliance'a kaydolabilirsiniz.

Yoga Alliance bağımsız bir kurumdur ve dahil olmak için yıllık aidat ödemeniz gerekir. Detaylı bilgi için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
Hara Yoga Mezunu olmanın ne gibi artıları var?


Bu eğitimden mezun olduğunuzda şunlardan yararlanabilirsiniz: - Hara Yoga'da geçerli, tüm ders, kurs, atölye, inziva ve eğitimlerde %15 indirim. - Hara Yoga Market web sitesi ve merkezlerdeki tüm ürünlerden %10 indirim. - Merkezlerde gözlemcilik, staj ve asistanlık imkanları.
Eğitimin fiyatı nedir?


Eğitimin standart fiyatı: 10000₺ + KDV 1 Ocak'a kadar erken ödeme indirimli fiyat: 8500₺ + KDV Her şehir için ilk 3 kişiye özel fiyat:
6500₺ + KDV Her şehir için ikinci 3 kişiye özel fiyat:
7500₺ + KDV Konaklama fiyatı: Bir ay içinde belli olacak. Ortalama kişi başı 9 gece için 3000-3500₺ civarı öngörüyoruz (yemek dahil). Nakit taksit imkanı: İnziva başlangıcına kadar tamamlanması şartıyla ve 3500₺ ön ödeme ile taksitlendirebilirsiniz. Bu durumda standart fiyat geçerli olur. Kredi kartı ile taksit: Bütün kredi kartları ile 12 taksite kadar taksitlendirebilirsiniz. Bu durumda standart komisyon oranları yansıyacaktır. Fiyata dahil olanlar: - Tüm eğitim içeriği - Her türlü eğitim materyali ve kitapçıklar (asana, felsefe, ders şablonları, anatomi) Fiyata dahil olmayanlar: - The Land'de 9 gecelik konaklama ve 2 öğün yemek (Instagram: @thelandgeyikbayiri) Mezunların kalıcı kazançları: - Hara Yoga'da tüm ders paketleri ve eğitimlerde %15 indirim. - Hara Yoga Market'te ve merkezlerdeki tüm ürünlerde %10 indirim.
İptal ve iade koşulları: - Erken ödeme tarihinden önceki iptallerde:
3500₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilir. - Erken ödeme tarihinden sonraki iptallerde:
3500₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilmez. - Raporlu sağlık problemi durumunda:
3500₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilir. - İadeler, iptal talebinden sonra 4 hafta içinde tamamlanır. Pandemi vb durumlar: Pandemi vb öngörülemez ve kitlesel durumlar nedeniyle; - Bir modülün ertelenmesi durumunda öğrencilerin çoğunluğuna uyacak yeni bir tarih seçilir, iade veya iptal yapılmaz. - Eğitimin mecburen ve tamamen iptali durumunda, katılımcının gelecekte başka bir denk eğitime katılma hakkı saklı tutulur.
Burs ve İş Takası İmkanları


2 KİŞİYE %50 EĞİTİM BURSU:
Nasıl seçeceğiz?
İki ana kriterimiz var: Birincisi, kendi gerçeklerinin ve dönüşümünün sorumluluğunu almaya hazır olmak. İkincisi, maddi desteğe ihtiyaç duymak, fakat kendi gelirini de üretebiliyor olmak.

Bunları belirlemek için size bir anket yollayacağız ve kendinizi tanıtan bir video çekmenizi isteyeceğiz.

Bursiyerlerin biri İstanbul, biri Fethiye'de olacak.

Bursiyerin alacakları:
- %50 eğitim bursu (güncel eğitim fiyatının %50'si, ödeme yöntemine göre değişebilir)

Bursiyerin sorumlulukları:
- Bursiyer burslu olsa dahi %100 öğrenci sayılacaktır ve kursun tüm sorumluluğuna sahiptir.
- İnziva konaklaması ve ulaşımı bursa dahil değildir. Başvurmak için tıklayın 2 KİŞİYE WORK STUDY İMKANI:
Nedir?
Yoga'nın hem öğrencilik hem öğretmenlik hem de organizasyon taraflarında deneyim kazanmak isteyen, işiyle yolculuğunu birleştirmek isteyenler için sunulmuş bir fırsattır.

İş takasını yapacak kişinin alacakları: - Bu eğitmenlik eğitimine %100 eğitim bursu (konaklama ve ulaşım hariç),
- HY Fethiye'de 6 aylık sınırsız ders paketi, Başlangıç Kursu ve Derinleşme Kursu, - Hamsa ile ayda bir yüz yüze rehberlik.
İş takası yapacak kişinin sorumlulukları:
- 6 ay boyunca Hara Yoga Fethiye'de part time resepsiyonda çalışmak. Başvurmak için tıklayın.

Marble Surface

Hazır mısın?

 

Kaydını hemen yap, erken ödeme indirimlerinden yararlan.