photo6019437334845567291.jpg

21 Gün Yatılı

Eğitmenlik Eğitimi

Bir Keşif ve Kendini Gerçekleştirme Hikayesi

Hamsa Saraswati ve Zeynep Kemaloğlu ile

En iyi Öğretmen, En iyi Öğrencidir

Öğretmenlik, öğrencinin kendi yolunda yürümesine destek olmaktır.
Bu eğitim, Yoga kültürünü hem modern hem kadim yönleriyle
tanıtmayı ve deneyimletmeyi, uygulama ve aktarma tekniklerini paylaşmayı,
böylece içten gelen subjektif bir yetkinlik oluşturmayı hedefler.

21

gün

21 günlük döngü, kalıcı bir dönüşümü sağlayacak bir deneyim sunacak. Her haftanın kendine özgü, bambaşka bir hissi olacak ve sonunda hem kısa hem uzun bir deneyim yaşamış hissiyle ayrılacaksınız.

20

öğrenci

Eğitim, 2 ana öğretmen ve 2 asistan eşliğinde, birebir ilginin ve rehberliğin mümkün olduğu bir boyutta olacak. Gerektiğince hem tek başınıza hem hep beraber olacak imkanı bulacaksınız.

200

saat+

Eğitimin tümü yüz yüze geçecek ve dijital içerikle de desteklenecek. Kişiye özel bir mezuniyet sürecinin ardından 500 saati aşan devam eğitimlerinden dilediğinizi seçebileceksiniz.
IMG_20210624_101825_994-01.jpeg

Eğitimin
Rehberleriyle
Tanışın

Aynı amaca farklı ve
birbirini tamamlayan
yollardan yaklaşan iki rehber.

Bir yanda geleneksel, sessiz,
sabit ve ateşli bir öğreti,

Diğer yanda modern, oyunsu,
akıcı ve keşifli bir yaklaşım.

Bu birlikteliğin tadına
doyamayacaksınız.

*Rehberleri tanımak için sayfanın sonundaki soru/cevaplara göz atabilirsiniz
Marble Surface

Fark Yaratan Özelliklerimiz

hamsasaraswati_1624180598753.jpg

Matın Ötesi

Tümü yatılı eğitim sayesinde ders konularının ötesinde bir deneyim yaşayacaksınız. Yemekten uykuya, güvenli sosyal ortamdan doğaya pek çok kapsayıcı ve bütünleyici unsurla birlikte öğreti tüm hayatınıza tesir edecek.

IMG_3560.JPG

Eril Dişil dengesi

Antik ve modern, içsel ve dışsal, eril ve dişil öğretileri harmanlayacak, bazen içimizin sessiz rehberliğinde, bazen bilimin ışığında olacağız. Yeri gelince sessizlik ve oruçla içimizi araştıracak, yeri gelince dans ve kutlamayla dışa vuracağız.

Yoga ve

Ötesi

Zaten oldukça kapsamlı bir öğreti olan Yoga'yı psikoterapi, mitoloji, element ritüelleri ve topluluk dinamikleri gibi pek çok konu ile destekleyeceğiz. Tüm ekstra konular aynı ağacı besleyen dallar gibi olacak. Köklerimiz ise her zaman bireyin kendi gerçekleri.

photo5942704716150584547.jpg

İnziva Sonrası

Eğitimler

Temel eğitim sonrası hem bilgi hem deneyim kazanmak için pek çok devam eğitimi sizi bekliyor. Tümü birbirini destekleyecek şekilde tasarlanmış yaklaşık 500 saatlik devam eğitimleri içinden kendinize uygun olanları seçebilecek, kendi yolunuzu çizebileceksiniz.

photo5942704716150584545.jpg
Marble Surface

Eğitim Hakkında Her Şey

Eğitim kim içindir, kim için değildir?


Eğitim herkese açık ve uygundur. Sağlık, huzur ve manaya yönelik uygulamalı teknikler öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Vücudun ve zihnin limitlerini araştırmak, farklı görünen öğretilerin aynılığını keşfetmek veya ince sözlerin satır arasında gizli manalarını keşfetmek ilginizi çekiyorsa, doğru yerdesiniz.

Eğitimin çoğu, öğretmenlikle değil, uygulamayla alakalıdır. Uygulamadaki deneyim, öğretmenliğin temelidir. Öğretmenlik yapmak istemiyor dahi olsanız, öğretmenlik deneyimi öğretinin nasıl işlediğini daha iyi anlamanıza ve daha iyi bir uygulayıcı olmanıza yardımcı olur.

Herhangi bir pozu yapabiliyor olmanız gerekmez, ne başlarken, ne mezun olduğunuzda. Eğitimin amacı, kendinizin/öğrencinizin fiziksel veya zihinsel limitlerini doğru teşhis edebilmeniz ve bu limitlere uygun tekniklerle yaklaşabilmeniz için gereken deneyimi kazandırmak, kendinize ve çevrenize iyi gelen bir yaşam sürmenize rehberlik etmektir.
Eğitim içeriği


SOMUT ÖĞRETİLER SADHANA: Kişisel Pratiğin Temelleri (Hamsa ve Zeynep ile) Eğitim boyunca kişisel pratiğinizin temelini oluşturacak teknikleri uygulayacak ve bu pratiklerin menstrüal döngüye uyumlamayı öğreneceksiniz.

Konular: Pawanmukta, Ulolalar, Güneşe Selam, Savaşçı Akışları, Vinyasa Akışları, Ateş Nefesi, Pranayama ve Temel Meditasyon.

YOGİK YAŞAM TARZI: Niyet, Disiplin ve Farkındalık (Hamsa ile): Kişisel pratiğin başlatılması, oturtulması ve sürdürülmesi üzerine uygulamalı öğreti ve tavsiyeler içeren bu modülde, kendinize iyi gelen ve niyetinizle uyumlu bir yaşam tarzı oluşturmanın yol haritasını edineceksiniz.

Konular: Yogik Yaşamın 5 Prensibi (egzersiz, nefes, gevşeme, beslenme, meditasyon), Sadhana (sistematik uygulama), Sankalpa (niyet)

HİS: Nefes, Postür, Hiza ve Doğaçlama (Hamsa ve Zeynep ile): Teknikle hissi, hiza ile doğaçlamayı birleştirerek sağlıklı, keyifli ve bütünsel uygulamalar yapmanın sırlarını öğrenecek ve deneyimleyeceksiniz.

Konular: Sempatik/Parasempatik sinir sistemi fonksiyonları, doğru postürün dinamikleri, pozlarda nefesi kullanmak, propriosepsiyon (hareket farkındalığı) ve interosepsiyon (his farkındalığı) yaklaşımlarını dengelemek

ASANA 1: Arketip Pozlar (Hamsa ve Zeynep ile): Hatha Yoga'nın klasik pozlarının hem somut hem soyut olarak detaylı deşifresinin yapılacağı bu modülde, diğer tüm pozları oluşturan temel pozları tanıyacak, böylece diğer tüm pozları kendiniz deşifre edebileceksiniz.

Konular: Pozun fizyolojisi, kinesiyolojisi, psikolojisi, sık rastlanan sorun ve hataların çözümleri ASANA 2: Orta/İleri Pozlar ve Akışlar (Hamsa ve Zeynep ile):
Bu modülde orta ve ileri seviye pozlar ve akışları öğreneceksiniz. Kompleks pozların elementlerine ayrıştırılmasını ve tekrar birleştirilmesini öğrenecek, en ileri seviye pozların dahi temel tekniklerin birleşiminden oluştuğunu deneyimleyeceksiniz. Konular: Vinyasa yapısı, el ve kol duruşları, sıçramalar, düşmeler, güç ve esneme egzersizleri

VÜCUTUN YAPISI: Anatomi & Fizyoloji (Zeynep ile): Vücudun sistemlerini ve neden-sonuç çerçevesinde işleyişini tanıyacağınız bu modülün bilgileri, bir hatha yoga öğrencisi veya öğretmeninin işine yarayacak şekilde derlenmiştir. Hareket bilimi hakkında yapılan araştırma ve çalışmaları anlamada ihtiyaç duyulan terminolojik altyapı da bu modülde oluşturulur.

Konular: Kas, kemik ve eklem terminolojisi, hareketleri ve rahatsızlıkları, postür dinamikleri ve bozuklukları, nefes ve anatomisi, travma, pozların ayrı ayrı sistemlere etkisi

HAREKET BİLİMİ: Kinesiyoloji (Zeynep ile): Vücuda bütünsel yaklaşma yetisini geliştirmek için, hareket sırasında nefes, eklem, kas ve sinir sisteminin işbirliğini inceleyeceğimiz bu modülde, neden farklı vücutların aynı pozda farklı deneyim yaşadıklarını keşfedecek, hem daha güvenli hem daha etkili hareket etmeyi ve ettirmeyi öğreneceksiniz.

Konular: Anatomik hareket düzlemleri, yön terminolojisi, hareket terminolojisi, duruş bozuklukları, tension & compression (esneme & sıkışma), sakral nutasyon, poz ve nefes ilişkisi, pozlarda varyasyon ve modifikasyonlar.
ÖĞRETME TEKNİKLERİ UYGULATICILIK: Poz ve Tekniklerin Uygulatılması (Hamsa ve Zeynep ile) Şimdiye kadar öğrenilen tüm uygulamaları uygulatmayı öğrenecek, nefes egzersizlerini saymaktan derin gevşeme rehberliğine, pek çok teknik edineceksiniz.

Konular: Tüm uygulamaları uygulatma teknikleri, kendi hitap biçimini keşfetmek, ses ve sessizlik kullanımı, öğrencinin hata veya engelini teşhis edip çözüm oluşturmak.

ÖĞRETİCİLİK: Alan Tutma ve Ders Hazırlama (Hamsa ve Zeynep ile): Farklı teknikleri çeşitli seviye ve amaçlar için dengeli bir şekilde bir araya getirmeye yönelik tavsiyeler alacak ve kendi derslerinizi oluşturma pratiği yapacaksınız. Ayrıca, sınıf, etkinlik ve hatta merkez yönetmeye yönelik tavsiyeler alacaksınız.

Konular: Uygulatma ve öğretme arasındaki fark, örnek ders şablonları, temalı ders oluşturmak, ders verirken zaman farkındalığı, sınıf düzeni, öğrenci/kayıt ilişkileri, online eğitim verme tavsiyeleri. ÖĞRETME PRATİKLERİ: 3 adet tam ders öğretimi
İnzivanın son haftasında öğrenciler gruplara ayrılacak ve herkes 3 adet tam ders verme fırsatına sahip olacak. Tüm dersler ana öğretmenler ve asistanlar tarafından yakından gözlemlenip yorumlanacak. Konular: Başlangıç, orta ve orta/ileri seviyede üç ders verilecek. Ders şablonları öğrenciler tarafından, öğretmenlerin rehberliğinde oluşturulacak. SOYUT ÖĞRETİLER CAN: Çakra, Prana ve Pranayama (Hamsa ve Zeynep ile) Can farkındalığı, yaşam enerjisinin uyandırılması, biriktirilmesi ve yönlendirilmesi üzerine uygulamalı teknikler içeren bu modülde, soyut ile somut arasındaki mesafenin azaldığını deneyimleyeceksiniz.

Konular: Farklı kültür ve öğretilerde yaşam enerjisi, çakraların fizyolojisi ve psikolojisi, çakra sadhanalar, nefes kilitleri ve ileri seviye pranayamaların deneyimlenmesi. PSİKOTERAPİ: Zihin ve Farkındalığın Uygulamalı Keşfi (Zeynep ile) Bu başlık altında Kişilik Çerçevesi, Dikkat ve İrade, Saydam İnançların Farkedilmesi ve Doğru Amaç Belirleme gibi konulara eğilerek zihin ve farkındalık üzerine çalışacağız. Gerçeğin her türlü doktrinleşmiş modelinin ötesinde düşünme, algılama, ve bu gücü yaşam sorunlarını çözme ve tam bir zihinsel netlikte karar verme için kullanmayı araştıracağız. Bilinç ve fizik evren arasındaki etkileşimleri deneyimleyeceğiz. Konular: Psikoterapist Dr. Murat Kemaloğlu rehberliğinde hazırlanan 30 psikoterapi alıştırması

YOGA'NIN SIRLARI: Sutra, Gita ve Vedanta (Hamsa ile): Yoga'nın temel yazıtlarının öğretideki yerleri, öne çıkan kavramlar ve bunların gündelik hayatta uygulamalı karşılıkları.

Konular: Patanjali Yoga Sutralar'da yoganın tanımı, aldanışın kökleri ve özgürlüğe uzanan yollar. Bhagavad Gita'da zihnin karanlık ve aydınlık tarafının, kolay ile doğrunun savaşı, eylem ve bilgi yollarının ayrımı. Vedanta ile varoluşun katmanları ve vedik kozmolojide alemlerin tanınması
Eğitim Tarihleri ve Günlük Program


Mekana giriş:
27 Eylül, 14.00 itibariyle
Mekandan çıkış: 17 Ekim, 12.00 Günlük Program (çeşitli değişimler olabilir): 05.20 Uyanma zili 06.00-08.00 Sabah Pratiği (Pawanmukta, Vinyasa, Asana, Pranayama, Meditasyon) 08.00-08.30 Çay ve Meyve 08.30-10.30 Öğretme Teknikleri ve Uygulaması 10.30-12.00 Öğle Yemeği Arası 12.00-13.00 Teori (Yaşam Tarzı, Felsefe, Anatomi) 13.00-14.00 Çay ve Meyve 14.00-15.00 Psikoterapi (Öz keşif egzersizleri) 15.00-16.30 Ara 16.30-18.00 Akşam Pratiği (Dinlendirici pratikler) 18.00-20.00 Akşam Yemeği Arası 20.00-21.30 Satsang (Meditasyon, sohbet, müzik, film vb) 22.00 Tam sessizlik ve karanlık

Bunun yanında her gün 60 dakikanızı alacak araştırma, ödev ve günlük tutma göreviniz olacak. Bunlar ana eğitmenler tarafından okunacak, yorumlanacak ve geri bildirim yapılacak.
Hara Yoga'nın Yoga'ya yaklaşımı nedir?


Yoga dersleri, öğretmenleri veya merkezleri, restoranlar gibidir. Her restoranda yiyecek bir şey vardır, ama her zaman hepsini yiyesiniz gelmez. Siz de, Hara Yoga'nın ve kurs öğretmenlerinin tarzı size iyi geliyor ve içinizde karşılık buluyorsa, bu eğitim büyük ihtimalle size uygundur. Hara Yoga, maddi ve manevi öğretileri birbirinden ayırmaz. İster Eklem Yogası'nda elleri açıp kapatın, ister sessiz meditasyonda oturun, ister felsefi ilhamlara dalın, işlev aynıdır: kendini bilmek, deneyimlemek ve gerçekleştirmek. Hara Yoga'da hem son derece yumuşak, gündelik ve şifalı yaklaşımlar bulacaksınız, hem de vücudun ve zihnin sınırlarını zorlayan pratikler göreceksiniz. İki ucu da deneyimleyecek, ve ötesine davet edileceksiniz. Çünkü sırrın kişisel gelişimde veya travma çözümünde değil, kişinin kendisiyle ve yaşamla kurduğu ilişkide olduğunu düşünüyoruz. 05
Eğitimin öne çıkan ve fark yaratan özellikleri nelerdir?


İnziva Kültürü:
21 günlük yatılı eğitim sayesinde, uykusundan beslenmesine, sessizlikten çemberlere, tüm öğretinin özü bünyenize işleyecek ve sizinle her yere gelecek.
İyi Gelme Hissi:
Eğitimde pozların doğrusunu/yanlışını/kuralını öğrenmekten ziyade, iyi gelme hissi ile uygulanmasını öğreneceksiniz. Ne zaman kendinize veya başkasına iyi gelmek isterseniz kullanabileceğiniz kapsamlı bir alet çantanız olacak.
Herkesin Yogası Kendine: Farklı vücutların ve zihinlerin, aynı uygulamayı yaparken farklı deneyimler yaşamasının nedenlerini keşfedecek, böylece herkesi aynı şekle veya hisse sokmak yerine, kendi olduğu noktadan ilerlemesine rehberlik etmeyi öğreneceksiniz.
Nefesin Büyüsü: Nefesin, hem fiziksel hem zihinsel etkileri olan derin bir araç olduğunu deneyimleyecek ve bu bilgileri içsel halinizi dönüştürmek için kullanmayı öğreneceksiniz. Integral Yoga Felsefesi: İnsanın somuttan soyuta geniş bir yelpazede var olduğunu kabul edip, her katmana ayrı ayrı hitap eden bir felsefe ile karşılaşacaksınız. Psikoterapi: İnsan olmanın sorumluluğunu almak, içsel işleyişi keşfedip yönlendirebilmek amacıyla derlenmiş onlarca tekniği bizzat deneyimleyeceksiniz.
İnzivada bizi nasıl bir deneyim bekliyor?


21 günlük inziva sürecinde öğreti gittikçe derinleşir ve somuttan soyuta doğru evrilir. Sabahın erken saatlerinde, gün doğmadan başlar ve akşam yatağa girene kadar sürer. Bu yoğunluğa rağmen kırıcı ve yorucu değil, besleyici ve dönüştürücüdür. İnzivada her öğrencinin 90 dakikalık dört tam ders verme fırsatı olur. Bu dersler, rehber öğretmenler tarafından detaylıca yorumlanır. İnzivanın ikinci haftasında, üç günlük bir sessizlik ve üçüncü günde oruç vardır. Ardından da yogik arınma egzersizleri (kriyalar) öğrenilir. İnzivanın son gecesinde bir Open Stage (Açık Sahne) etkinliği yapılır. Son sabah eğitimin kapanış ve mezuniyet ritüelleri gerçekleşir ve paylaşım çemberi kurulur. O noktada gelinen bilinci burada satırlara gizlemek mümkün değildir, fakat herkes fark eder ki Yol daha yepyeni başlar.
Eğitim hangi ekolü takip ediyor?


Bu eğitim, herhangi bir ekole veya amaca bağlı olmayan temel bir eğitimdir. Çeşitli ekollerin öne çıkan yaklaşımları derlenmiş, esnek ve kapsamlı bir derleme haline getirilmiştir. Dilerseniz, ileri seviye eğitimlerimizle veya öğretmenlerle kurduğunuz bire bir iletişimler sonucu, kendinize uygun bulduğunuz ekole yönelebilirsiniz.

Eğitimin içeriğini besleyen ekoller:

- Şivananda Yoga'nın nefes egzersizleri, güneşe selam akışı, temel pozları ve gevşeme teknikleri
- Satyananda Yoga'nın eklem yogası ve yoga nidra teknikleri
- Vinyasa Yoga'nın temalı ders oluşturma yaklaşımı
- Yin Yoga'nın bireysel anatomi yaklaşımları
- Kundalini Yoga'nın niyet ve çakra uygulamaları
- Somatik çalışmaların sinir sistemine etki eden teknikleri
- Integral Yoga'nın bütünsel felsefi altyapısı
- Pilates'in duruş ve hareket bilimi bilgileri
Eğitimden önce eğitime nasıl hazırlanabilirim?


Zeynep ve Hamsa'nın beraber verdikleri Online Hatha Yoga 101 kursu, bu inzivadaki içeriğin temelini oluşturur. Öğretmeyi öğreneceğiniz teknikler de bu kursun içeriğiyle aynı olduğu için, tüm katılımcıların bu kursu edinmesini tavsiye ederiz. Eğer imkanınız varsa, Hara Yoga ve Zk Studio'da yüz yüze derslere başlamanızı ve/ya başka inzivalarımıza katılarak deneyim kazanmanızı da tavsiye ederiz.
Sertifika geçerli mi? Yoga Alliance onaylı mı?


Yoga Alliance Sertifikası Yoga Alliance sertifikası uluslararası geçerliliği olan, üye öğretmenlere çeşitli avantajlar sağlayan bir sertifikadır. Eğitimden mezun olduktan sonra 500₺ ekstra ödeme ile Yoga Alliance uyumlu sertifika alabilir, bu sertifikayla Yoga Alliance'ye kaydolabilirsiniz.
İleri seviye eğitim sunuyor musunuz?


Evet, 2021-2022 yılında 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimi sunacağız. Bu eğitimin tüm detayları şu an belli değil. Toplam 500 saate yakın içeriğin içinden ihtiyacınıza yönelik seçim yapabileceksiniz. Haber verilmek isterseniz lütfen merhaba@harayoga.com adresine bir mail atın.

Öngörülen içerik (bazıları seçmelidir):
- Yoga'nın Sırları: Yoga Sutra, Bhagavad Gita ve Vedanta (72 saat), - Bir Yogi'nin Anatomisi: 6 farklı modülden oluşan kapsamlı bir kinesiyoloji eğitimi (60 saat),
- Asana Jaya: Pozlarda fiziksel gelişim amaçlayan 12 haftalık bir kurs (24 saat), - Sadhana İnzivası: Yoğun kişisel pratik ve ders verme üzerine 7 günlük bir inziva (70 saat) - Hamak Yogası: Yogayı hamakla desteklemeyi ve uyarlamayı öğrenmek (20 saat) - Hamile Yogası: - Çocuk Yogası:
Hara Yoga Mezunu olmanın ne gibi artıları var?


Bu eğitimden mezun olduğunuzda şunlardan yararlanabilirsiniz: - HY Mezun kartı. - Hara Yoga ve Zk Studio'da geçerli, tüm ders, kurs, atölye, inziva ve eğitimlerde %15 indirim. - Hara Yoga Market web sitesi ve merkezlerdeki tüm ürünlerden %10 indirim. - Merkezlerde gözlemcilik, staj ve asistanlık imkanları.
Eğitimin fiyatı nedir?


Fiyat: 14.000₺ 1 Eylül'e kadar erken ödeme indirimli fiyat: Nakit: 12.000₺
KK: 13.000₺ Nakit taksit imkanı: Kurs başlangıcına kadar tamamlanması şartıyla ve 3000₺ ön ödeme ile taksitlendirebilirsiniz. Kredi kartı ile taksit: Bütün kredi kartları ile 12 taksite kadar taksitlendirebilirsiniz. Bu durumda standart komisyon oranları yansıyacaktır. Fiyata dahil olanlar: - 21 günlük eğitim - The Land'de 20 gecelik konaklama ve 2 öğün yemek (Instagram: @thelandgeyikbayiri) - Her türlü eğitim materyali ve kitapçıklar (asana, felsefe, ders şablonları, anatomi) Mezunların kalıcı kazançları: - Hara Yoga ve Zk Studio'da tüm ders paketleri ve eğitimlerde %15 indirim. - Hara Yoga Market'te ve merkezlerdeki tüm ürünlerde %10 indirim.
İptal ve iade koşulları: - Erken ödeme tarihinden önceki iptallerde:
3000₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilir. - Erken ödeme tarihinden sonraki iptallerde:
3000₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilmez. - Raporlu sağlık problemi durumunda:
3000₺ kapora kredi olarak tutulur, gerisi iade edilir.
21 günlük eğitim yeterli mi?


Yoga uygulanan bir öğretidir, bilinen değil. Ne kadar bilsek de, yapıp maruz kalmazsak hiçbir işe yaramaz. Bu maruz kalma süreci ise, en doğru bilgiyi en iyi şekilde uygulasak dahi, zaman alır. Bu nedenle, bu eğitim bir tohum eğitimdir. Eğitimin amacı size temel teknikleri, terminolojiyi ve düşünce yapısını aktarmak, bunları bir toplulukla ve verimli bir günlük akışla desteklemek, böylece öğretiyi, daha sonra öğrenci tarafından uygulanmak üzere, deneyimletmektir. Eğitim sonrasında sunduğumuz devam eğitimleri, asistanlık ve staj imkanları sayesinde, bu tohumu yetiştirmek isteyen herkesi destekliyoruz. Tüm bu nedenlerle, bizce 21 gün eğitim bir tohum ekmek için yeterlidir, ama ağaç yetiştirmek için ise sizin süregelen emeğiniz gerekir.
Rehberler kimler?


HAMSA SARASWATİ Doğa aktiviteleri, ekstrem sporlar ve akademik merakla geçen bir çocukluğum oldu. Akademik hayatımı Robert Kolej'le noktalandırıp, Hindistan'da bir aşramda yaşamaya, öğrenmeye ve öğretmeye başladım. Felsefe Taşı'nı, yani maddeden mana yaratmanın sırrını,
En somuttan en soyuta, en küçükten en büyüğe kadar geçerli olan cevapları,
Ancak klişeler ve paradokslarla anlatılabilen ilhamları arıyorum.

Yoga ve Vedanta, bu yolculuğumda her an kullandığım, kapsamlı bir alet çantası. Bu eğitimde sorumlu olduğu konular: - Hatha Yoga sistemi - Meditasyon ve Pranayama - Yogik Yaşam Tarzı ve Felsefesi - Sabah pratiklerinin yarısı Aldığı ana eğitimler: - Hindistan'da Şivananda Yoga Meenakşi Aşram'da 28 günlük Yoga Eğitmenlik Eğitimi - Thailand'da WatPo tapınağının eğitim kurumunda 28 günlük Geleneksel Thai Masajı Eğitimi 2008-2013 yılları arasında Hindistan ve Japonya'da, tüm zamanım yogaya adanmış şekilde yaşadım. Farklı isimleri olan farklı kurslar almadım, ama meditasyondan kriyaya, feslefeden beslenmeye, anatomiden maneviyata pek çok konuyla dolu dolu geçen müfredatsız bir eğitim aldım. ZEYNEP KEMALOĞLU Yolculuğuma 1999 yılında ritmik cimnastikle başladım. 1999 - 2006 yıllarında ritmik cimnastik ve 2006 – 2008 yılları arasında estetik cimnastik branşlarında ülkemizi pek çok uluslararası yarışmada temsil ederek Bosna'da altın, İngiltere'de gümüş, Rusya'da bronz madalyayı; Bulgaristan Estetik Cimnastik Dünya Kupası'nda ise dördüncülük kupasını ülkemize kazandırma heyecanını yaşadım. Liseyi AFS Kültürlerarası Etkileşim Programı ile Amerika Birleşik Devletleri`nin Iowa eyaletinde tamamladıktan sonra 2016 yılında Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar & İşletme bölümlerinden 100% burslu olarak mezun oldum. Akademik ve sportif başarı peşinde koştuğum bir çocuk ve ergenliğin ardından, gelecek kaygısının, bedensel ve ruhsal stresin içinde kaybolacağımı hissettiğim zamanlarda meditasyon ve yoga ile tanıştım. Aldığı ana eğitimler: Antalya Ruhbilim Okulu, Dr. Murat Kemaloğlu ile 120 Saatlik Psikoterapi Ulaştırma Programı Sensing Body Academy Neval Aras ile Yoga Alliance Onaylı 200 saatlik Eğitmenlik Eğitimi Etkin Insan Gelişim Enstitüsü 1. Ve 2. Modül Yoga Alliance Onaylı Hamile Yogası Eğitmenliği Seçkin Çelebi ile Yoga Alliance Onaylı Nefes, Meditasyon ve Pranayama Eğitmenlik Eğitimi Çetin Çetintaş ile Yogakioo 300 Saatlik İleri Seviye Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programı HIS Federasyonu 1. Kademe Yoga Antrenörlüğü Sertifikası Cihangir Yoga, Barış İşcan ile Asana Lab Cihangir Yoga, Chris Chavez ile İleri Seviye Hara Yoga, Hamsa Sarawsati ile 72 saatlik Yoganın Sırları Felsefe Kursu; Yoga Sutralar, Bhagavat Gita ve Vedanta. (2021) Soundala Therapy - Rida Kıraşi ile 6 Aylık Farkındalık Yolunda Yürüme Eğitimi Sadece Sertifika Programlarıyla değil, kişisel yolculuğumda sürekli derinleşmek ve dünyanın dört bir yanında edindiğim deneyimleri öğrencilerimle paylaşmak üzere hayat yolculuğumu sürdürüyorum. “Keşif” benim anahtar kelimem. Bu doğrultuda; Pedro Salazar ve Shae Lemond ile Yoga Alliance Onaylı Sky Yoga Flow Eğitmenlik Eğitimi – Bali Hillary Wright ile İleri Seviye Anatomi Aplikasyonu Eğitmenlik Eğitimi - Y7 Studios, NYC New York City, ABD – Jivamukti Yoga, Daya Yoga, Humming Puppy, AntiGravity World Headquarter, Y7 Williamsburg, Shaktibarre, Bode NYC stüdyolarında bireysel ve grup çalışmaları Ubud, Bali – Yoga Barn, Ubud Yoga Centre, Radiantly Alive stüdyolarında bireysel ve grup çalışmaları (2019) Sahra Çölü, Mısır – Soundala Therapy ile Ses Terapisi ve Meditasyon İnzivası Geyikbayırı, Antalya – Simone Salvatici ve Soundala Therapy ile Ses Terapisi ve Meditasyon İnzivası Ana uzmanlık alanları: Nefes, Meditasyon, Eneri/Çakra odaklı çalışmalar, Hatha - Vinyasa & Fly & Hamile Yogası vesilesiyle beden, zihin ve özün farkındalığı üzerine kişinin kendi özgürleşme yoluna alan açmak. Dış dünyadaki bilgiyi, biliş hali ve bilgeliğe dönüştürmeyi araştırırken; insanın çok boyutlu varlığını, multidisipliner pratikler ve öğretilerle keşfetmesi için motive etmeye devam ediyorum. Bu eğitimde sorumlu olduğu konular: - Vinyasa sistemi - Anatomi, Fizyoloji ve Kinesiyoloji - Psikoterapi - Sabah pratiklerinin yarısı

Sizin için

ne yapabiliriz?

Belki yeni başlamak istiyorsunuz.
Belki bizimle yürümek istiyorsunuz.
Belki bir geri bildiriminiz var.
Bize yazın.
 
Dinleyecek ve ilgi göstereceğiz.

Teşekkürler, kısa zamanda size döneceğiz.