///Hara Yoga Eğitmenlik

HARA YOGA EĞİTMENLERİ NASIL YETİŞİR?

Bize göre Yoga, Öğrencilik ve Öğretmenlik Nedir?

Yoga, uygulayanın her koşulda fiziksel sağlık, zihinsel huzur ve manalı bir yaşama sahip olmasını sağlayan kişiye özel, uygulamalı bir sistemdir. Yoga’da madde ve mana arasındaki fark kapatılmaya çalışılır. Kabul edilir ki, yapılan herhangi bir iş ve o işle kurduğumuz ilişki, iç dünyamızın yansımasıdır, benliğimizden ayrı değildir. Böylece tüm işler, olaylar ve kişiler birer ayna olarak görülür.

Öğrenci, öğreti tarafından dönüştürülebilen kişidir. Bir şeyi bilmemek insanı öğrenci yapmaz, cahil yapar. Öğrenci olmak, dönüşmeye hazır olmak demektir. Bu da hem cesaret hem inanç ve başka bir çok erden gerektirir. Öğrencinin amacı öğreti tohumlarını içinde yeşertmektir. Bir tohumun yeşermesi için doğru koşullar ve doğru uygulamalar gerekir. Öğrencinin görevi bu düzeni kurmak ve sürdürmektir.

Öğretmen, kendi içinde yeşermiş tohumları olan ve bu tohumları yeşertme yöntemlerini aktarma deneyimi ve yetkisi olan kişidir. Bir kişinin öğretmen olması için hem kendisi hem öğrencileri hem de öğretmeni tarafından kabul görmesi gerekir. Öğretmenlik, öğrenciliğin doğal devamıdır ve doğru tavırla yapıldığında öğrenciyi de öğretmeni de besler ve yükseltir.

Öğrenimin 3 Yolu

Öğretinin hem dışsal hem içsel öğeleri vardır. Kapsamlı ve sürdürülebilir bir dönüşüm için çok yönlü bir öğrenim süreci gerekir.

Sınıf Dersleri:

Standart müfredatlı sınıf dersleri, en temel öğrenim biçimidir. Temel bilgilerin bir grup insana hızlıca aktarılabilmesini sağlar. Sınıf enerjisi her öğrenciye motivasyon ve destek verir. Ayrıca öğrenciler birbirlerinin hallerinden, başarı ve hatalarından, soru ve cevaplarından da öğrenirler.

Bire Bir Rehberlik:

Hara Yoga Eğitimlerine katılan her öğrencinin bir rehberi olur. Öğrencinin rehberiyle birebir çalışmaları, verilen tavsiyelerin ve uygulanan tekniklerin kişiselleştirilmesi açısından önemlidir. Birebir çalışma sırasında pek çok soru kolaylıkla cevaplanabilir, karşılaşılan zorluklara yönelik tavsiyeler verilebilir. Zamanla öğrencinin rehberiyle ilişkisi olgunlaştıkça rehberliğin etkisi de artar. Bu yüzden başlarda daha sık, sonraları ihtiyaç duyuldukça görüşülür.

Kişisel Pratik:

Öğrencinin özel zamanında, tek başına, kendi iradesiyle yaptığı pratik ise öğrenim döngüsünün son parçasıdır. Bu parça öğretinin hazmedildiği, içselleştirildiği parçadır. Bundan önce bir obje olan, yani sahip olunan bilgi, artık subjedir, yani kişi bilgiyle özdeşleşmiştir. Asıl dönüşüm bu aşamada gerçekleştirir ve hiçbir sınıf veya rehber bu aşamanın yerini tutamaz. Düzenli bir kişisel pratiğin oturtulması, Yoga öğrencisinin işareti, damgasıdır ve iyi bir öğretmenin habercisidir.

Eğitim Öncesi

Eğitimden önce en az 3 aylık düzenli Yoga deneyimi olması gerekir. En iyisi, Hara Yoga Başlangıç Kursu’na katılmak olur, çünkü Eğitmenlik Eğitimi de bu kursun temelleri üzerinde yükselir ve öğretmenin bu kursu verebilmesini amaçlar.

Eğitim İçeriği

Temel günlük pratiği oturtmak:

Eğitimin ilk amacı öğrencinin kişisel pratiğinin başlamasıdır ve gerekli temel bilgiler ilk haftadan paylaşılır. Her öğrenci bu yönergeler çerçevesinde bir Yoga Günlüğü tutar ve kendisine verilen rehber öğretmeniyle çalışmaya başlar.

Temel Hatha Yoga pozları:

Temel gevşeme ve oturma pozları, Güneşe Selam egzersizi, savaşçı akışları ile temel pozlar ve varyasyonları tüm detaylarıyla öğretilir. Her birinin ismi, yararları, dikkat edilmesi gereken noktaları, öğretme, düzeltme ve derinleştirme teknikleri paylaşılır.

Temel Pranayama bilgisi:

Geleneksel nefes egzersizleri olan ateş nefesi (kapalabhati), denge nefesi (anuloma viloma) ve diğer temel pranayamalar öğretilir ve yoğun olarak uygulanır. Yaşam enerjisi (Prana) farkındalığı, yönlendirme teknikleri ile temel Çakra teorileri paylaşılır

Temel öğretme Teknikleri:

Yoga 1 ve Yoga 2 seviyelerinde ders ile 8 haftalık Başlangıç Kursu verebilmek için gerekli olan bilgi, yöntem ve kaynaklar paylaşılır.

Yoga teorisi ve Vedanta’ya giriş:

Yoga’nın amaçları ve yöntemleri, zihnin uzuvları ve dinamikleri tanıtılır. Advaita Vedanta (Birlik) felsefesine giriş yapılır.

Temel Yogik yazıtlar:

Yoga’nın en temel iki yazıtı olan Bhagavad Gita ve Yoga Sutralar, öğrencilerin kendileri okuyup anlayabilmelerine yeterli temel oluşturacak şekilde incelenir.

Eğitim Süreci

Şehir eğitimleri yoğun, fakat dengelidir. Günde iki kez meditasyon, iki yoğun pratik, bir öğretme teknikleri dersi, iki teorik ders ve iki öğün sağlıklı yemek bulunur. Öğrencilerin, hafta sonu eğitimleri arasında merkezde derslere gelmesi teşvik edilir. Eğitimin tamamlanması için 10’u Hara Yoga stili olmak üzere 20 adet derse katılması ve ders öğretmeninden imza ve yorum alması gerekir.

Her öğrenciye Bir Rehber

Öğreti, elden ele aktarılır. Tek bir kişinin değil, toplumun yükselişi ve kazancı içindir. Bir konuda deneyim kazanmış herkes bu deneyimi başkalarıyla paylaşabilir. Bu nedenle, her öğrenciye kendinden daha deneyimli bir rehber veririz. Öğrenci ve rehberi eğitim boyunca her hafta görüşür,  öğrencinin öğretiyi nasıl günlük hayatına dahil edebileceğine çalışırlar. Her öğrenci eğitim boyunca Yoga Günlüğü tutar. Rehberlik, uyku saatlerinden sindirim ve boşaltıma, yoga pratiklerinden okunacak kitaplara geniş bir yelpazede gerçekleşebilir.

İnziva Süreci

9 günlük inziva sürecinde öğreti gittikçe derinleşir. Sabahın erken saatlerinde, gün doğmadan başlar ve akşam yatağa girene kadar sürer. Bu yoğunluğa rağmen kırıcı ve yorucu değil, besleyici ve dönüştürücüdür. İnzivada her öğrencinin 90 dakikalık iki tam ders verme fırsatı olur. Bu dersler rehber öğretmenler tarafından detaylıca yorumlanır. İnzivanın bir gününde oruç ve sessizlik vardır. Ardından da yogik arınma egzersizleri (kriyalar) öğrenilir. İnzivanın son gecesinde bir Talent Show (yetenek paylaşımı) etkinliği yapılır. Son sabah eğitimin kapanış ritüelleri gerçekleşir ve deneyim paylaşım çemberi kurulur. O noktada gelinen bilinci burada satırlara gizlemek mümkün değildir, fakat herkes fark eder ki Yol daha yepyeni başlar.

Mezuniyet Süreci

Hiçbir eğitim veya sertifika bir kişiyi öğretmen yapamaz. Öğretmen olmak için öğretmen gibi hissetmek, öğrenciler tarafından öğretmen olarak kabul görmek ve öğretmenler tarafından da bayrağı taşımaya layık görülmek gerekir.

Bu bağlamda eğitimini tamamlamış öğrenciden;
– 90 gün kesintisiz sadhana (kişisel pratik) yapması ve sürecini Yoga Günlüğü’nde tutması,
– Bu süre boyunca yogik yaşam tarzını (Yoga’nın 5 Prensibi) deneyimlemesi,
– Kendi bulduğu öğrencilere en az 5 adet Yoga 1, 5 adet Yoga 2 dersi vermesi,
– Hazır olduğunda rehberine haber vermesi gerekir.

Hazır olan öğrenciye bir “mezuniyet dersi” açılır. Bu derse HY eğitiminden geçmiş herkes çağrılır ve ana öğretmenlerden biri de dahil olur. Dersin doğru verilmesi dışında sınıfın hazırlanması, heyecanın yenilmesi, soruların doğru cevaplanması gibi tüm konular gözlemlenir. Öğrencinin verdiği ders gözlemci öğretmen tarafından kabul görürse öğrenci mezuniyete hak kazanır ve mezuniyet ritüeli için yeni bir tarih belirlenir.

Mezuniyet ritüeline tüm HY topluluğu davet edilir. Önce öğrencilik ve öğretmenlik yolu hatırlatılır. Ardından ana öğretmenlerden biri tarafından kabul töreni gerçekleştirilir ve sarı-beyaz renkte öğretmen kıyafeti verilir. Son olarak diğer öğretmenlerin temennileri aktarılır ve yeni bir öğretmen HY topluluğuna katılmış olur.

Sertifikasyon

Hara Yoga Eğitmenlik Eğitimleri Yoga Alliance onaylıdır (www.yogaalliance.org) ve uluslararası geçerliliği vardır. Yasal düzenlemeler nedeniyle bu sertifikalar Türkiye’de geçerli değildir. Türkiye’de geçerli olan tek sertifika HİS (Herkes İçin Spor) Federasyonu tarafından verilenlerdir. Bu durum Hara Yoga’ya özgü değil, Türkiye ve dünyadaki tüm eğitim kurumları ve sertifikaları için geçerlidir.

Eğitim Sonrası

Mezuniyet sonrası yeni bir süreç başlar. Eğitmenlik çok aşamalıdır ve HY bünyesinde dileyenleri yükseltecek bir merdiven bulunur.

6 aylık Staj Programı (80 saatlik):

Mezun olan öğrenciler arasında dileyenler yılda iki kez (Eylül & Mart) açılan Staj Programı’na katılabilir. 6 aylık program kapsamında öğrenci;
– 24 adet 90dk’lık ders verir (36 saat),
– Derslerinden en az 4’üne rehber öğretmenler katılır ve geribildirim verir (4 saat),
– Program boyunca en az iki Başlangıç Kursu’na gözlemcilik yapar (32 saat),
– Programın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç kez ana öğretmenlerden ikisiyle ders verme üzerine uygulamalı çalışma yapılır (6 saat).

Gözlemci Olarak Katılım:

Hara Yoga’dan herhangi bir eğitimi aldığınızda aynı eğitimin tekrarlarına istediğiniz kadar gözlemci olarak katılabilirsiniz.

Asistan Olarak Katılım:

Asistanlar, geleceğin öğretmen adaylarıdır. Asistan olmak için söz konusu eğitime en az iki kez gözlemci olarak katılmak ve ayrıca öğretmenin onayını almak gerekir.

Destekleyici Uzmanlık Eğitimleri

Hamak Yogası (16 saat):

Klasik pozların yanı sıra sarkmalar, asılmalar, sallanmalar ve taklaları mümkün kılan Hamak Yogası, sıkışık omuzları ve omurgaları açar, zihnin korkularının aşılmasına yardımcı olur, teslimiyeti kolaylaştırır, hayvan doğamızla tanıştırır ve eğlencelidir. Eğitimin amacı öğrenciye hamağı kendi yoga yaklaşımı her ne ise ona uygun şekilde kullanmayı öğretmektir. Hem dinamik hem statik hem de restoratif pozlar/egzersizler öğretilir.

Çocuk Yogası (10 saat):

Çocukların var olan esneklik ve güçlerini korumalarını sağlamak, toplumun üzerlerinde kurduğu baskı ve stresi yönetmelerine yardımcı olmak ve içlerindeki yaşam enerjisini verimli bir şekilde dışa vurmalarını sağlamak için Yoga oldukça etkili yaklaşımlar sunar. Yüzeysel egzersiz ve eğlencenin ötesinde, hikayeler, nefes egzersizleri ve derin gevşemelerle çok katmanlı bir yaklaşımdır.

Restoratif Yoga & Pawanmukta (Eklem Yogası) (16 saat):

Dinlenme ve yenilenmeyi amaçlayan Restoratif Yoga’da vücudu tehdit etmeden, ona en güvenli alanı oluşturarak, şifanın ortaya çıkması sağlanır. Bu yaklaşımda yastıklar, kemerler, ağırlıklar, ses, koku ve renkler etkin şekilde kullanılır. Pawanmukta ise nefes ve görselleme ile denkleştirilen ritmik eklem hareketleriyle öğrencinin bir bakıma kendi vücuduna masaj yapmasını sağlar, tüm sistemleri açar ve uyandırır.

Yoga Nidra (Yogik Uyku) (40 saat):

Bilinçaltını tanımanın ve yönlendirmenin en başarılı tekniklerinden Yoga Nidra, amaca özel olarak kurgulanan onlarca küçük teknikten oluşur. Teknikler nefes farkındalığından öz-telkinlere, hikayelerden duyu takibine çok çeşitlidir. Amaçlar derin gevşemeden meditasyona, karar vermekten kaygılarla yüzleşmeye geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kursun 24 saati uygulama ile, 8 saati teori ile, 8 saati uygulatma ile geçer.

Ellerle Yönlendirme (16 saat):

Ellerle yönlendirme üçe ayrılır: düzeltmeler, yardımlar ve derinleştirmeler. Tüm temel pozlar ve el duruşları dahil pek çok varyasyona hem öğretmen hem öğrenci için güvenli yaklaşımı bu kursta öğrenebilirsiniz.

Sadhana Mandala (72 saat):

Her sene Kasım ayında başlayıp 6 ay süren, haftada bir 3 saatlik yoğun pratikten oluşan Sadhana Mandala, Asana, Pranayama, Bandha, Mudra, Kriya, Nada (ses) Yoga, Yoga Nidra (derin gevşeme) tekniklerini içerir.

Vedik Felsefeye Giriş: Yoga Sutra, Bhagavad Gita ve Vedanta (54 saat – online):

Hamsa Saraswati’nin 2017-2018’de verdiği 9 aylık kursun video kayıtlarını izleyerek yazıtların karmaşık derinliklerinden gelen bilgileri sade bir şekilde anlamanın ve uygulamanın yöntemlerini öğrenin.

Thai Yoga Masajı (40 saat):

Hndistan’ın Yoga’sı ile Çin’in akapunkturunu birleştiren Thai Yoga Masajı’nı tüm Yoga eğitmenlerinin bilmesini yararlı buluyoruz. Bu masaj türünde masaj yapan ve yapılan beraber çalışır; senkronize nefesler ve bilinçli gevşemelerle derinden etkili ve iki taraf için de farkındalığı arttırıcı bir yaklaşımdır.

Gelecekte Neler Olacak?

Mart 2020 itibariyle Hara Yoga’nın Fethiye’de bir aşramı olacak ve eğitmenlerimizi 30, 90 ve 180 günlük eğitimlerle eğiteceğiz. Bu mekan hem temel eğitim hem de eğitim sonrası deneyim ve ilerleme kazanmak isteyenlere hizmet edecek ve fırsatlar sunacak.

Yaklaşan Eğitimler:

By |2019-04-13T09:29:42+00:00Nisan 13th, 2019|Makaleler|0 Comments

About the Author:

Hamsa

Leave A Comment

Yaklaşan Etkinlikler

  1. Fethiye: 200sa Hara Yoga Uzmanlık Programı / YA Onaylı

    Şubat 1 @ 6:00 am - Mayıs 3 @ 6:00 pm
  2. İstanbul: 200sa Hara Yoga Uzmanlık Programı / YA Onaylı

    Şubat 8 @ 6:00 am - Mayıs 11 @ 6:00 pm
  3. Herkese Yoga Günü | Yoga Open House Day

    Mart 8 @ 10:30 am - 5:00 pm