Aydın Yaşam Vakfı İlk Toplantısı 05.05.2018

//Aydın Yaşam Vakfı İlk Toplantısı 05.05.2018

Vakfa neden ihtiyaç duyduk?

Yoga’nın değerli bir öğreti olduğu ve bu değerin büyük kısmının öğretinin doğasındaki limitlerden, yani yapmayı seçtikleri kadar yapmamayı seçtiklerinden kaynaklandığı paylaşıldı. Bu limitler yogayı ve yoga uygulayıcılarını derinleştirmekle beraber, öğretinin hayatın tüm sorularına uygulamalı cevap verememesine neden olduğu, bu nedenle farklı limitlere sahip daha büyük bir çatı Vakıf kurulması sayesinde toplumun tüm uzuvlarına hitap edecek hizmet yapılabileceği paylaşıldı. Bu ayrım sayesinde Yoga merkezleri sadece Yoga’da derinleşmeyi hedeflerken, çatı organizasyon olan Vakfın diğer tüm konularda hizmet edebileceği konuşuldu.

İç İletişim:

İç iletişim için Trello isimli applikasyon ve web tabanlı uygulamanın kullanılmasına karar verildi. Vakıf adına atılan tüm adımlar buradan diğer tüm kurucu, yönetici ve yürütücüler tarafından görülebilecek ve takip edilebilecek. Yeni katılanların iç iletişim sorumlusu Onur Esmercan’a ulaşması gerekiyor.

Vakfın ismi:

Vakfın henüz netleştirilmemiş ismi Aydın Yaşam Vakfı. Aydın sıfatının hangi faaliyetin önüne gelirse gelsin onun ‘Birlik bilinci içinde’ yapılmasını sağlayan bir sıfat olduğu, bu nedenle bireysel/günlük/toplumsal faaliyetlerimizin önüne gelerek onları yücelteceği paylaşıldı. Yaşam kelimesi ile kapsayıcılığı ve evrenselliği nedeniyle seçildi. Böylece Vakfın vizyonunun ‘Aydın Yaşam’, misyonlarının ise ‘Aydın Tarım, Aydın Eğitim, Aydın Şifa’ gibi özelleşmiş alanlarda Aydın faaliyet olabileceği konuşuldu.

İsimde son kararın çıkamamasının nedeninin ise Aydın Yaşam kelimelerinin Türkçe olması ve uluslararası iletişimin önünde durma potansiyeli olduğu konuşuldu.

Vakıf Senedi Hazırlanması:

 • Vizyon (Vakfın Gayesi): AYDIN YAŞAM – Tümün parçalarının ahenk ve birlik bilinci içinde faaliyetlerini yürütmesiyle ortaya çıkan Aydın Yaşam bilincininin örnek ve rehberlik yoluyla sağlayıcısı olmak.
  Toplumsal barışın ve iç huzurun yapıtaşı olan birliğin tek tiplilikte değil, aksine, kültürel çeşitlilikte bulunabildiğinini örnek ve rehberlik yoluyla göstermek.
 • Misyon (Vakfın Faaliyetleri):
  • Aydın Yaşam Alanları: Evler, çiftlikler, köyler vb
  • Aydın Kültür: Sanat, eğlence, tatil vb
  • Aydın Üretim: Tarım vb
  • Aydın Ticaret:
  • Aydın Şifa:
  • Aydın Eğitim:
  • Aydın Yayıncılık/Yayın/Yayınevi:

Bu büyük çaplı faaliyet yelpazesini mümkün bulmamızın nedeninin, Yoga Evi’nin topluluk destekli kurulmuş olması gibi, şimdiye kadar başardıklarımız ve yukarıda bahsedilen her faaliyetin toplumun tüm bireyleri tarafından zaten uygulanıyor olması, aynı faaliyetlerin Aydın sıfatına uygun icrasının aslında sadece bir yön verme olduğu ve bu nedenle ulaşılabilir olduğu paylaşıldı.

 • Mütevelli heyeti, yönetim kurulu, denetim kurulu gibi konular konuşuldu ve vakıf senedine yazıldı. Karar verme yetkisi sadece yönetim kurulunda olacak şekilde düzenlendi.
  • Buna göre, MH 4 ayda bir toplanacak, YK’nu seçecek. Seçilen YK, yıllık faaliyet planı çıkartacak. DK, 4 ayda bir, bu plana uygun gidilip gidilmediğini denetleyecek, rapor sunacak ve tavsiyeler verecek.

Hara Yoga Vedanta Center’ın ve Hara Yoga Market’in Vakfa bağışlanması:

için yasal şartlar bakılıyor. Gerekirse, evrak işlerini kolaylaştırmak için, HYVC kapatılıp Vakfın altında tekrar açılacak.

İlk 60.000 TL bulunması:

 • Bu konuda projeler:
  • Hamsa ve Gayatri’nin açtığı indirimli Eğitmenlik Eğitimleri’nden toplanan ödemeler
  • Diğer kurucuların bizzat bağışları
  • Diğer kurucu, taşıyıcı veya destekçilerden alınan borç
  • Vakıf Taşıyıcıları Projesi

Vakıf Taşıyıcıları:

Vakfı maddi ve manevi olarak taşıyacak tabanın Vakıf Taşıyıcıları (isim değişebilir) olmasında fikir birliğine ulaşıldı. Bu düşünceye göre, Vakfın faaliyetlerindeki başarısı, bu faaliyetleri düzenli ve başarılı bir şekilde taşıyıcılara bildirmesi ve taşıyıcılara maddi teşvikler sunması sayesinde, Vakfın bağış talep ettiği bir durum yerine, taşıyıcıların kendi istekleriyle destek olmayı seçtikleri, hatta arzu ettikleri bir kültür yaratmanın gerekliliği ve yararı hakkında konuşuldu. Taşıyıcılara sunulan maddi teşvikler, düzenli bağış yapanların yılda X gün çiftlikte konaklaması, tüm ürün ve hizmetlerden %X oranında indirimli yararlanabilmesi olabilecekken, manevi teşvikler ise sağladıkları fonun nasıl kullanıldığına ilişkin düzenli ve kapsamlı bildirimler, taşıyıcıların yönetimsel olmasa da çeşitli icra konularında oylama yapma, faaliyetlere yön verme şansı vb olabileceği konuşuldu.

Taşıyıcıların sayısının arttırılmasının, vakfın her türlü (IT, medya ve yürütme) sistemi oturana kadar kurucuların ve ilk taşıyıcıların bizzat tanıdığı kişilere Vakfın hikayesini anlatması yoluyla gerçekleşmesine karar verildi. Bu bağlamda, taşıyıcıların bilgilerinin toplanacağı bir kayıt formuyla Vakfın vaat ve taahhütlerinin yazılı olduğu bir broşürün hızla hazırlanmasına karar verildi.

İkinci aşamada, yani Vakfın resmen açılması, teknik ve yürütme altyapısının oturmasıyla birlikte Vakfın hikayesini anlatacak bir Hikaye Grubu oluşturulmasına, bu gruptakilerin hikayecilik konusunda profesyonel eğitim almasına ve şehir içi ve dışında bu hikayeyi anlatacak dinleyici kitlesine ulaşmasına ve böylece Taşıyıcı Grubu genişletmesine çalışmasına karar verildi.

Taşıyıcı sayısının artmasıyla birlikte hem belediyeler  ve diğer kamu kurumları hem de bankalar gibi özel kurumlar karşısında maddi ve manevi kredibilitemizin yükseleceği, böylece gelecekteki projeler için gereken insan kaynağı ve maddi kaynağa daha kolay ulaşabileceğimiz paylaşıldı.

Sorumluluklar ve İcra Organları (İç Mevzuat):

 • Yasal: Lider: Ezgi Özdemir, Danışman: Semra Coşkuntuna
 • Finans: Lider: Hamsa Saraswati (Kerem Kayadan), Danışman: Selda Saydam, Cihan Özsönmez, SMM: daha belirlenmedi, Bağışlar: daha belirlenmedi, Kredi/Hibe: daha belirlenmedi, Sponsorlar: daha belirlenmedi, Fon Değerlendirme: daha belirlenmedi
 • İnsan Kaynağı:
 • Proje:
 • İç İletişim: Lider: Onur Esmercan, Danışman: Hamsa Saraswati, Toplantı Yöneticisi: Arzu Özden
 • Dış İletişim: Hikayeciler: Hamsa Saraswati, Deniz Ergen, Arzu Özden, Özgen Şengelen, Pınar Pektaş, Semra Coşkuntuna, Çiğdem Evcioğlu, Metin Yazarı: daha belirlenmedi, Sosyal Medya: Gonca Gengönül, Dijital Tasarım: daha belirlenmedi

Yol Haritası ve Öncelik Sıralaması

 • Senet bitirilecek (Ezgi Özdemir ve Hamsa Saraswati)
 • Kurucular banka hesabı açılacak (Hamsa Saraswati, X, Y)
 • Hikaye tamamlanacak (Deniz Ergen ve Hamsa Saraswati)
 • İlk 60.000 TL bulunacak (Selda Saydam)
 • Taşıyıcı Grubu’nun Kurulması (IT: Onur Esmercan, İletişim: Semra Coşkuntuna, Arzu Özden, Pınar Pektaş, Çiğdem Evcioğlu)
 • Taşıyıcı Bilgi alma ve verme formları:
 • Çiftlik Projesi:
 • Web sayfasının seçilmesi:

Katılımcılar:

 1. Hamsa Saraswati
 2. Çiğdem Tina Evcioğlu
 3. Selda Saydam
 4. Dilek Kömürcü
 5. Ezgi Rani Özdemir
 6. Pınar Pektaş
 7. Arzu Özden
 8. Semra Coşkuntuna
 9. Özgen Aditi Şengelen
 10. Görkem Yogeswari Yeteroğlu
 11. Hanuman Onur Esmercan
 12. Esra Vina Bertan
 13. Kaan Başakçı
 14. Gonca Gauri
By | 2018-05-07T09:51:05+00:00 Mayıs 6th, 2018|Aydın Yaşam Vakfı Taşıyıcıları Haber Portalı|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Yaklaşan Etkinlikler

 1. İsmail Kahya ile Aromaterapi’ye Giriş

  Haziran 23 @ 2:00 pm - Haziran 24 @ 6:00 pm
 2. Hamak Yogası Uzmanlık Programı / Hamsa ile

  Haziran 30 @ 8:00 am - Temmuz 1 @ 6:00 pm
 3. 10h Kids Yoga Teacher Training Course / with Gayatri

  Haziran 30 @ 12:00 pm - Temmuz 1 @ 6:00 pm
 4. Fethiye’de Arınma İnzivası

  Ağustos 18 @ 8:00 am - Ağustos 22 @ 10:00 am
 5. Fethiye’de Sadhana İnzivası

  Ağustos 22 @ 4:00 pm - Ağustos 26 @ 10:00 am
 6. Babadağ’da Çadırlı Yoga Kampı & Doğa Sporları

  Ağustos 30 @ 8:00 am - Eylül 2 @ 5:00 pm
 7. İnönü Yaylası’nda Çadırlı Yoga Kampı

  Eylül 29 @ 5:30 am - Eylül 30 @ 4:00 pm
 8. Geyikbayırı’nda Sessizlik ve Meditasyon İnzivası

  Ekim 24 @ 8:00 pm - Ekim 28 @ 10:00 am

Enjoyed this article? Please spread the word.

close-link