top of page

HY Blog

Doğru Egzersiz – Asana

Yapıcı, yenileyici, çok katmanlı hareket sanatı


Kasları, mekanik hareket ve egzersizlerle geliştirmeye yönelik pek çok modern fiziksel gelişim sistemi mevcuttur. Yoga, vücudu ruhun tamlık ve mükemmelliğe yolculuğunda kullandığı bir araç olarak gördüğü için sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal yetileri de geliştirmeyi amaçlar. Fiziksel gelişim sistemleri ile Yoga arasındaki temel fark, ilkinin kasları şiddetli kullanması, Yoga’nın ise laktik asit ürettikleri için şiddetli hareketlerin karşısında durmasıdır. Yoga pratiği sırasında üretilen laktik asit ve ortaya çıkan yorgunluk, derin nefesler sayesinde yeterli oksijen ve dolaşımla dengelenir. Kas yapısı, genel düşüncenin aksine, bir vücudu sağlıklı yapmak için yeterli değildir. Sağlık, tüm sistemlerin, zihnin akıllı rehberliği doğrultusunda ahenkle çalışmasıdır.


Çabasız Sabitlik


Yoga’nın fiziksel egzersizlerine Asana denir; bu ‘sabit poz’ demektir. Yogada asanalar belli bir süre tutulmalıdır. Bir pozda durmak kolay gibi görünse de aslında ileri seviye bir pratiktir. Başlangıçta esnekliğimizi arttırmakla ilgileniriz. Vücut ne kadar esnekse o kadar gençtir. Yoga pozları önceliği omurganın sağlığına, gücüne ve esnekliğine verir. Omurga hattı, vücudumuzun iletişim ağı olan sinir sistemini taşır ve korur. Omurganın esnekliğini ve gücünü koruyan egzersizler, bu hattı besin, kan ve oksijen ile zenginleştirir. Asanalar, iç organlar, bezler, kaslar ve dokular üzerinde de etkilidir.


Yoga pozları, diğer pek çok egzersize göre, vücudun daha derin bölgelerine iner. İç organların kan dolaşımı, çeşitli baskılar, esnetmeler ve hareketler sonucu artar; canlılığı çoğalan bölgedeki fazlalıklar atılır, eksiklikler tamamlanır ve verim artar. Endokrin sistemi (hormonlar ve bezler) dengelenir, tazelenir. Asanalar duyguları da dengeler ve hayata bakışı iyileştirir.


Poz ve Nefes ilişkisi


Yoga egzersizleri, nefes ve odaklanma ile el ele gider. Bir saatlik Yoga pratiği bize bir saatlik egzersiz, bir saatlik gevşeme ve bir saatlik meditasyon verir. Yoga sistemi, bütünsel etkisi bağlamında başka bir pratikle karşılaştırılamaz. Nefes ile denklenmiş yavaş ve bilinçli hareketler, fiziksel etkilerin ötesine geçer, zihinsel ve ruhsal bir pratik haline gelir. Sonuçta ulaştığımız zihin gücü, bize yaşamın her alanında yardımcı olmakla beraber, hayatın gizemlerine yöneldiğimizde de yardımcı olur.


Poz ve Zihin ilişkisi


Yogiler, zihnin doğasının dağınık ve hareketli olduğunu, her ân duyular tarafından beslenip uyarıldığını bilir. Bu nedenle, zihni dışarıdan ayırıp içeriye çevirmek, dağınıklığını toplamak ve kontrol altında tutmak için uğraş verilir. Yoga pozları, sadece hareket olarak değil, kullanılan kasların, eklemlerin, gevşemenin ve nefesin farkındalığıyla uygulanarak, zihin zamanla dış objelerden ayrılır. Asanaların sadece bir adımını oluşturduğu Hatha Yoga, zihin kontrolüne, Raja Yoga’ya uygulamalı bir yaklaşımdır.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page