photo6019437334845567291.jpg

Hara Yoga

Eğitmenlik Eğitimi

Bir Keşif ve Kendini Gerçekleştirme Hikayesi

9 Ocak'ta başlıyoruz...

En iyi Öğretmen, En iyi Öğrencidir

Öğretmenlik, öğrencinin kendi yolunda yürümesine destek olmaktır.
Bu eğitim, Yoga kültürünü tanıtmayı ve deneyimletmeyi,
böylece içten gelen subjektif bir yetkinlik oluşturmayı hedefler.

6

ay

Pratik günlükleri, bire bir rehberlikler, haftalık ödevler ve iki haftada bir buluşmayla geçecek 6 ayda, hem somut hem soyut olarak pek çok keşif ve dönüşüm deneyimleyeceksiniz.

12

ayrı modül

7 somut, 3 soyut, 2 öğretme modülünden oluşan eğitimin her modülüne ayrı ayrı katılınabilir. Öğretmen olmak istemeyenlere de, öğretmenliğini geliştirmek isteyenlere de hitap eder.

250

saat*

200 saatlik temel eğitimin 180 saati öğretmenle yüz yüze geçer. Kalan 20 saatte öğrenciler birbirlerine ders verirler. 50 saatlik inziva ise seçime bağlıdır; yoğun pratik ve ders verme deneyimi içerir.

Eğitim Hakkında Her Şey

Eğitim ve İnziva tarih ve saatleri


Eğitimin online bölümü 9 Ocak itibariyle iki haftada bir cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek.

SOMUT ÖĞRETİLER (7 modül, 84 saat)
1.1 Sadhana: 9-10 Ocak 1.2 Yogik Yaşam Tarzı: 23-24 Ocak 1.3 His: 6-7 Şubat 1.4 Asana: 20-21 Şubat 1.5 Vücudun Yapısı: 6-7 Mart 1.6 Hareket Bilimi: 20-21 Mart 1.7 Somatik: 3-4 Nisan
ÖĞRETME TEKNİKLERİ (2 modül, 24 saat) 2.1 Uygulatıcılık: 17-18 Nisan 2.2 Öğreticilik: 1-2 Mayıs
SOYUT ÖĞRETİLER (4 modül, 48 saat) 3.1 Can: 15-16 Mayıs 3.2 Dualite ve Denge: 29-30 Mayıs 3.3 Yoga'nın Sırları: 12-13 Haziran
SAATLER:
(nadiren, haftanın içeriğine göre, ders saatlerinde 15-30 dakikalık ufak oynamalar olabilir)

9.00-11.00 İlk ders
11.30-13.30 İkinci ders
14.00-16.00 Üçüncü ders
Eğitim içeriği


SOMUT ÖĞRETİLER (7 modül, 84 saat) 1.1 SADHANA: Kişisel Pratiğin Temelleri (Hamsa ve Sundari ile) Eğitim boyunca kişisel pratiğinizin temelini oluşturacak teknikleri uygulayacak ve bu pratiklerin menstrüal döngüye uyumlamayı öğreneceksiniz.

Konular: Pawanmukta, Mikro Akışlar, Güneşe Selam, Savaşçı Akışları, Ateş Nefesi, Pranayama ve Temel Meditasyon.

1.2 YOGİK YAŞAM TARZI: Niyet, Disiplin ve Farkındalık (Hamsa ile): Kişisel pratiğin başlatılması, oturtulması ve sürdürülmesi üzerine uygulamalı öğreti ve tavsiyeler içeren bu modülde, kendinize iyi gelen ve niyetinizle uyumlu bir yaşam tarzı oluşturmanın yol haritasını edineceksiniz.

Konular: Yogik Yaşamın 5 Prensibi (egzersiz, nefes, gevşeme, beslenme, meditasyon), Sadhana (sistematik uygulama), Sankalpa (niyet), Lotus Planner (yaşam günlüğü)

1.3 HİS: Nefes, Postür, Hiza ve Doğaçlama (Hamsa ve Övünç ile): Teknikle hissi, hiza ile doğaçlamayı birleştirerek sağlıklı, keyifli ve bütünsel uygulamalar yapmanın sırlarını öğrenecek ve deneyimleyeceksiniz.

Konular: Sempatik/Parasempatik sinir sistemi fonksiyonları, doğru postürün dinamikleri, pozlarda nefesi kullanmak, propriosepsiyon (hareket farkındalığı) ve interosepsiyon (his farkındalığı) yaklaşımlarını dengelemek

1.4 ASANA: Temel Pozlar (Hamsa ile): Hatha Yoga'nın klasik pozlarının hem somut hem soyut olarak detaylı deşifresinin yapılacağı bu modülde, diğer tüm pozları oluşturan temel pozları tanıyacak, böylece diğer tüm pozları kendiniz deşifre edebileceksiniz.

Konular: Pozun fizyolojisi, kinesiyolojisi, psikolojisi, sık rastlanan sorun ve hataların çözümleri

1.5 VÜCUTUN YAPISI: Anatomi & Fizyoloji (Övünç ile): Vücudun sistemlerini ve neden-sonuç çerçevesinde işleyişini tanıyacağınız bu modülün bilgileri, bir hatha yoga öğrencisi veya öğretmeninin işine yarayacak şekilde derlenmiştir. Hareket bilimi hakkında yapılan araştırma ve çalışmaları anlamada ihtiyaç duyulan terminolojik altyapı da bu modülde oluşturulur.

Konular: Kas, kemik ve eklem terminolojisi, hareketleri ve rahatsızlıkları, postür dinamikleri ve bozuklukları, nefes ve anatomisi, travma, pozların ayrı ayrı sistemlere etkisi

1.6 HAREKET BİLİMİ: Kinesiyoloji (Övünç ile): Vücuda bütünsel yaklaşma yetisini geliştirmek için, hareket sırasında nefes, eklem, kas ve sinir sisteminin işbirliğini inceleyeceğimiz bu modülde, neden farklı vücutların aynı pozda farklı deneyim yaşadıklarını keşfedecek, hem daha güvenli hem daha etkili hareket etmeyi ve ettirmeyi öğreneceksiniz.

Konular: Anatomik hareket düzlemleri, yön terminolojisi, hareket terminolojisi, duruş bozuklukları, tension & compression (esneme & sıkışma), sakral nutasyon, poz ve nefes ilişkisi, pozlarda varyasyon ve modifikasyonlar.

1.7 SOMATİK: Beden Zekası ve Beden-Zihin Bağı (Sundari ile): Fiziksel veya duygusal travmaların sinir sistemindeki etkilerini ve bedendeki karşılıklarını inceleyecek, bedenin sezgisel zekasını uyandırmanın yollarını keşfedeceğiz. Vagus sinirini tanıyacak ve yoga pratiği aracılığıyla nasıl uyaracağımızı anlayacağız.

Konular: Polyvagal teori ve vagus siniri, teröpatik bir yaklaşım olarak interosepsiyon, somatik yaklaşımı yoga pratiğine entegre etme.

ÖĞRETME TEKNİKLERİ (2 modül, 24 saat) 2.1 UYGULATICILIK: Poz ve Tekniklerin Uygulatılması (Hamsa ve asistanlar ile) Şimdiye kadar öğrenilen tüm uygulamaları uygulatmayı öğrenecek, nefes egzersizlerini saymaktan derin gevşeme rehberliğine, pek çok teknik edineceksiniz.

Konular: Tüm uygulamaları uygulatma teknikleri, kendi hitap biçimini keşfetmek, ses ve sessizlik kullanımı, öğrencinin hata veya engelini teşhis edip çözüm oluşturmak.

2.2 ÖĞRETİCİLİK: Niyet, Disiplin ve Farkındalık (Hamsa ile): Farklı teknikleri çeşitli seviye ve amaçlar için dengeli bir şekilde bir araya getirmeye yönelik tavsiyeler alacak ve kendi derslerinizi oluşturma pratiği yapacaksınız. Ayrıca, sınıf, etkinlik ve hatta merkez yönetmeye yönelik tavsiyeler alacaksınız.

Konular: Uygulatma ve öğretme arasındaki fark, örnek ders şablonları, temalı ders oluşturmak, ders verirken zaman farkındalığı, sınıf düzeni, öğrenci/kayıt ilişkileri, online eğitim verme tavsiyeleri. SOYUT ÖĞRETİLER (3 modül, 36 saat) 3.1 CAN: Çakra, Prana ve Pranayama (Hamsa ve Sundari ile) Can farkındalığı, yaşam enerjisinin uyandırılması, biriktirilmesi ve yönlendirilmesi üzerine uygulamalı teknikler içeren bu modülde, soyut ile somut arasındaki mesafenin azaldığını deneyimleyeceksiniz.

Konular: Farklı kültür ve öğretilerde yaşam enerjisi, çakraların fizyolojisi ve psikolojisi, çakra sadhanalar, nefes kilitleri ve ileri seviye pranayamaların deneyimlenmesi.

3.2 DUALİTE ve DENGE: Niyet, Disiplin ve Farkındalık (Sundari ile): Tüm varoluşun temelini oluşturan enerjileri anlayacak; çatışma, ayrılık, huzur, birliğin ardındaki mekanizmaları inceleyeceğiz. Hem matın dışında hem matın üstünde deneyimlediğimiz arketipsel karşıtlıkları tanıyacak ve bütünlüklü bir yaşamın sırlarına değineceğiz.

Konular: Düalite ve denge kavramları, eril ve dişil enerjinin tezahürleri, arketipsel karşıtlıklar, birlik kavramını anlamak ve somutlaştırmak

3.3 YOGA'NIN SIRLARI: Sutra, Gita ve Vedanta (Hamsa ile): Yoga'nın temel yazıtlarının öğretideki yerleri, öne çıkan kavramlar ve bunların gündelik hayatta uygulamalı karşılıkları.

Konular: Patanjali Yoga Sutralar'da yoganın tanımı, aldanışın kökleri ve özgürlüğe uzanan yollar. Bhagavad Gita'da zihnin karanlık ve aydınlık tarafının, kolay ile doğrunun savaşı, eylem ve bilgi yollarının ayrımı. Vedanta ile varoluşun katmanları ve vedik kozmolojide alemlerin tanınması.
KİŞİSEL PRATİK ve ÖĞRETME PRATİĞİ (56 saat) - Haftada bir 90 dakikalık uygulama dersi (dersler kurs boyunca kayıtlı kalacak), - 4'er kişilik gruplarda, herkesin 3'er ders verdiği ve asistanların gözlemlediği çalışma grupları yapılacak.
EĞİTİM İNZİVASI (50 saat) (Seçime bağlı) Korona önlemleri izin verdiğinde (muhtemelen 2021 yazı, sadece eğitmenlere açık 5 günlük, yoğun pratik ve ders verme deneyimi amaçlayan bir inziva düzenleyeceğiz. Bu inzivayı 2021'de gerçekleşecek 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimi'nin saatlerine sayabilirsiniz.
Eğitim kim içindir, kim için değildir?


Eğitim herkese açık ve uygundur. Sağlık, huzur ve manaya yönelik uygulamalı teknikler öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Vücudun ve zihnin limitlerini araştırmak, farklı görünen öğretilerin aynılığını keşfetmek veya ince sözlerin satır arasında gizli manalarını keşfetmek ilginizi çekiyorsa, doğru yerdesiniz.

Eğitimin çoğu, öğretmenlikle değil, uygulamayla alakalıdır. İlk 7 modül somut öğretileri içerir. Sonraki 2'si öğretmenlikle ilgilidir. Son 3 modül ise teoriktir. Öğretmenlik bölümlerine katılmadan da eğitimi alabilirsiniz. Bu durumda bir katılım belgesi alır, tamamlama sertifikası almazsınız.

Herhangi bir pozu yapabiliyor olmanız gerekmez, ne başlarken, ne mezun olduğunuzda. Eğitimin amacı, kendinizin/öğrencinizin fiziksel veya zihinsel limitlerini doğru teşhis edebilmeniz ve bu limitlere uygun tekniklerle yaklaşabilmeniz için gereken deneyimi kazandırmak, kendinize ve çevrenize iyi gelen bir yaşam sürmenize rehberlik etmektir.
Eğitimin öne çıkan ve fark yaratan özellikleri nelerdir?


İyi Gelme Hissi:
Eğitimde pozların doğrusunu/yanlışını/kuralını öğrenmekten ziyade, iyi gelme hissi ile uygulanmasını öğreneceksiniz. Ne zaman kendinize veya başkasına iyi gelmek isterseniz kullanabileceğiniz kapsamlı bir alet çantanız olacak.

Herkesin Yogası Kendine: Farklı vücutların ve zihinlerin, aynı uygulamayı yaparken farklı deneyimler yaşamasının nedenlerini keşfedecek, böylece herkesi aynı şekle veya hisse sokmak yerine, kendi olduğu noktadan ilerlemesine rehberlik etmeyi öğreneceksiniz.
Nefesin Büyüsü: Nefesin, hem fiziksel hem zihinsel etkileri olan derin bir araç olduğunu deneyimleyecek ve bu bilgileri içsel halinizi dönüştürmek için kullanmayı öğreneceksiniz. Integral Yoga Felsefesi: İnsanın somuttan soyuta geniş bir yelpazede var olduğunu kabul edip, her katmana ayrı ayrı hitap eden bir felsefe ile karşılaşacaksınız. İnziva Kültürü:
Seçime bağlı inzivaya katılmayı seçerseniz, uykusundan beslenmesine, sessizlikten çemberlere, tüm öğretinin özü bünyenize işleyecek ve sizinle her yere gelecek.
Sertifika geçerli mi? Yoga Alliance onaylı mı?


Türkiye'de Yoga'nın Yasal Geçerliliği

Türkiye'de yasal geçerliliği olan tek sertifika HİS (Herkes İçin Spor) Federasyonu'nun eğitimidir. İster Türkiye'de ister yurt dışında aldığınız tüm diğer eğitim ve sertifikalar, yasal olarak geçersizdir. Türkiye'de yoga dersi vermek istiyorsanız, HİS Federasyonu'nun eğitimlerini almalısınız.
Bu nedenle, Hara Yoga'nın verdiği sertifika sadece güvene dayalıdır ve öğrencinin bilgi ve deneyimini arttırma amacına sahiptir. Bu durum, Türkiye'deki tüm diğer yoga eğitim kurumları için geçerlidir.
Yoga Alliance Sertifikası
Yoga Alliance sertifikası dünyanın pek çok diğer ülkesinde geçerlidir. Yurtdışında yoga dersi verme planınız veya hayaliniz varsa, Yoga Alliance sertifikası işinize yarayacaktır.

Bu eğitim sonunda alacağınız sertifika, ekstradan ödeyeceğiniz bir 500₺ karşılığında Yoga Alliance onaylı olarak verilebilir. Bunun sebebi, Türkiye'de geçerli olmayan ve mezunlarımızın çoğunun talep etmediği bir sertifikaya düzenli olarak yıllık aidat ödüyor olmamızdır. Eğer YA sertifikası işinize yarayacaksa, bir miktar ekstra yatırımın da doğru ve haklı olduğunu düşünüyoruz.
Derslere nasıl katılınacak?


Derslerin tümüne Zoom üzerinden katılınacak. Eğitim grubuyla iletişim Telegram üzerinden yapılacak. Bu iki uygulamayı telefonunuza ve diğer cihazlarınıza indirmelisiniz.

Hem sizin öğretmeni görmeniz hem de öğretmenin sizi görmesi için iki ayrı cihazdan bağlanmanızı tavsiye ederiz; biri sizi yandan ve bütün olarak gören bir telefondan, diğeri sizin izlediğiniz bilgisayar/tablet ekranından. Ayrıca, izlediğiniz ekranı televizyona bağlamanızı özellikle tavsiye ederiz. Bunun için bir HDMI kablosu ve belki bir adaptör yeterli olacaktır.

Teknik konularda destek almaya ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Sadece bazı modüllere katılabilir miyim?


Evet, dilediğiniz sayıda modüle katılabilirsiniz. Her modülü, canlı veya kayıttan izlemek üzere, ayrıca 400₺'ye satın alabilirsiniz. Modüllerin listesini ve detaylı içeriğini 'Eğitim İçeriği' bölümünde görebilirsiniz.
Mezuniyet gereklilikleri var mı?


Öğretmen olarak mezun olabilmek için:
- Tüm videoların izlenmesi,
- Hafta içi dersleri ve ödev videolarının %70 tamamlanması, - Eğitim grubunda 3 ders tam verilmesi, - 6 ay boyunca Lotus Planner'ın (pratik günlüğü) doldurulması, - 1 adet 90 dakikalık örnek ders videosu gönderilmesi gerekir. Yoga Alliance gereklilikleri:
Yoga Alliance sertifikası alabilmeniz için, 144 saatlik canlı modüllerin 100 saatine canlı olarak (kayıttan değil) katılmanız gerekir.
Eğitim hangi ekolü takip ediyor?


Bu eğitim, herhangi bir ekole veya amaca bağlı olmayan temel bir eğitimdir. Çeşitli ekollerin öne çıkan yaklaşımları derlenmiş, esnek ve kapsamlı bir derleme haline getirilmiştir. Dilerseniz, ileri seviye eğitimlerimizle veya öğretmenlerle kurduğunuz bire bir iletişimler sonucu, kendinize uygun bulduğunuz ekole yönelebilirsiniz.

Eğitimin içeriğini besleyen ekoller:

- Şivananda Yoga'nın nefes egzersizleri, güneşe selam akışı, temel pozları ve gevşeme teknikleri
- Satyananda Yoga'nın eklem yogası ve yoga nidra teknikleri
- Vinyasa Yoga'nın temalı ders oluşturma yaklaşımı
- Yin Yoga'nın bireysel anatomi yaklaşımları
- Kundalini Yoga'nın niyet ve çakra uygulamaları
- Somatik çalışmaların sinir sistemine etki eden teknikleri
- Integral Yoga'nın bütünsel felsefi altyapısı
- Pilates'in duruş ve hareket bilimi bilgileri
Online eğitim yeterli mi? Artıları ve eksileri neler?


Hara Yoga olarak, yüz yüze deneyime önem veririz. Aynı amaçla bir araya gelen bir topluluğun sinir sistemlerinin uyumlanmasıyla yakalanan sinerji, bizim için kıymetlidir. Karantinalar ilk başladığında online derslere mesafeli dursak da, yavaş yavaş ısınmaya, hatta artılarını görmeye başladık. Çok istemesine rağmen merkezde derslere gelemeyen onlarca öğrencimizle her gün ekran başında buluştukça ve onların dönüşümüne tanıklık ettikçe, online eğitimin yerini anlamaya başladık.

Online eğitimin çok bariz eksikleri olduğu kesin. Öğretmen tarafından fiziksel olarak düzeltilememek, diğer öğrencilere dokunamamak, sesin ve nefesin ufak nüanslarını yakalayamamak bunlardan birkaçı.

Online eğitimin artıları olduğu da kesin. Özel hayattan tamamen kopmadan öğretiyi düzenli olarak takip edebilmek, kişisel pratiğin ön plana çıkması, kaçırılan (veya tekrarlanmak istenen) derslerin kayıttan izlenebiliyor olması bunlardan birkaçı.

Online eğitimin eksikleri, hem öğrenci hem öğretmenleri yaratıcı olmaya, benzer etkilere farklı yollardan ulaşmanın yollarını bulmaya itti. Geldiğimiz noktada, size gereken bilgi ve deneyimi aktarabileceğimizden emin hissediyoruz.
İleri seviye eğitim sunuyor musunuz?


Evet, 2021 yılında 300 saatlik İleri Seviye Eğitmenlik Eğitimi sunacağız. Bu eğitimin tüm detayları şu an belli değil. Haber verilmek isterseniz lütfen merhaba@harayoga.com adresine bir mail atın.

Öngörülen içerik:
- Yoga'nın Sırları: Yoga Sutra, Bhagavad Gita ve Vedanta (72 saat), - Bir Yogi'nin Anatomisi: 6 farklı modülden oluşan kapsamlı bir kinesiyoloji eğitimi (60 saat),
- Asana Jaya: Pozlarda fiziksel gelişim amaçlayan 12 haftalık bir kurs (24 saat), - Sadhana İnzivası: Yoğun kişisel pratik ve ders verme üzerine 5 günlük bir inziva (50 saat) - ve çok dahası yolda...
Korona sebebiyle yarım kalan eğitimin öğrencisiyim. Bu eğitime katılabilir miyim?


Evet, bu eğitime hiçbir ekstra bedel ödemeden katılabilirsiniz, ama yasaklardan önce işlenen konulara denk gelen kısmı da tekrarlamalı, yani baştan başlamalısınız. Bize ulaşın.
Hara Yoga'nın Yoga'ya yaklaşımı nedir?


Yoga dersleri, öğretmenleri veya merkezleri, restoranlar gibidir. Her restoranda yiyecek bir şey vardır, ama her zaman hepsini yiyesiniz gelmez. Siz de, Hara Yoga'nın ve kurs öğretmenlerinin tarzı size iyi geliyor ve içinizde karşılık buluyorsa, bu eğitim büyük ihtimalle size uygundur. Hara Yoga, maddi ve manevi öğretileri birbirinden ayırmaz. İster Eklem Yogası'nda elleri açıp kapatın, ister sessiz meditasyonda oturun, ister felsefi ilhamlara dalın, işlev aynıdır: kendini bilmek, deneyimlemek ve gerçekleştirmek. Hara Yoga'da hem son derece yumuşak, gündelik ve şifalı yaklaşımlar bulacaksınız, hem de vücudun ve zihnin sınırlarını zorlayan pratikler göreceksiniz. İki ucu da deneyimleyecek, ama ötesine davet edileceksiniz. Çünkü sırrın kişisel gelişimde veya travma çözümünde değil, kişinin kendisiyle ve yaşamla kurduğu ilişkide olduğunu düşünüyoruz.
HY mezunuyum. Bu eğitime katılmamın bir faydası olur mu?


Bu eğitim, Hara Yoga'nın şimdiye kadarki en esnek ve kapsamlı eğitimi. Yeni içerikler olduğu gibi, eski içeriklerden yeni derlemeler de var. Özellikle anatomi ve somatik gibi modüllerin, eski mezunlara değer katacağından eminiz. HY mezunu olarak, tüm eğitime tekrar katılmak isterseniz, %40 indirimle kaydolabilirsiniz. Tek tek modüllere katılmak isterseniz her zamanki %10'luk HY mezunu indiriminizi kullanabilirsiniz. Bize ulaşın.
Eğitim süresince kişisel pratiğimi nasıl destekleyebilirim?


Her pazartesi günü Hamsa ile 90 dakikalık Hatha Yoga dersi, bu eğitimin bir parçası olarak size ücretsiz sunulacak. Her hafta farklı bir tema işlenecek derslerin her biri ufak bir atölye tadında geçtiği için, temalı ders oluşturma yetinizi geliştirmek için önemli bir deneyim havuzu oluşturacak.

Ayrıca, bu eğitime kayıt olanlara özel, 6 aylık sınırsız online ders paketini 600₺'ye satın alabilirsiniz.
Eğitimin fiyatı nedir?


200 saatlik temel eğitimin fiyatı 3500₺'dir.

5 günde 50 saatlik inzivanın fiyatı 1000₺ + konaklamadır.

Modülleri tek tek almak isterseniz 12 saatlik modüllerin her biri 400₺'dir.

Katılımcılara özel, 6 aylık sınırsız online üyelik 600₺'dir.